Novosti

19.02.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada da se, zbog najavljenih izuzetno nepovoljnih vremenskih neprilika, stanja na prometnicama i nemogućnosti pristupa i odlaganja otpada na odlagalištu “Peterkov laz”, sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog u ovom (8.) tjednu neće vršiti.
Ukoliko će se stanje normalizirati do kraja ovog tjedna, za sva naselja na području grada Čabra planira se redovito skupljanje komunalnog otpada od narednog tjedna prema uobičajenom rasporedu odvoza.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.

12.02.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, posebice korisnike naselja Gerovo i Tršće, u kojima je odvoz otpada prema rasporedu predviđen u ponedjeljak i utorak (12. i 13.02.), da se usluga sakupljanja i odvoza neće vršiti, s obzirom na najavljene vremenske neprilike i nemogućnost pristupa i odlaganja otpada na odlagalištu „Peterkov laz“, odnosno nužnosti odvoza već ranije prikupljenog komunalnog na odlagalište izvan područja grada Čabra.
Ukoliko će vremenske prilike omogućiti, planira se redovito skupljanje komunalnog otpada za naselja Prezid, Čabar i Plešce predviđenog za 14. i 15. veljače.
S obzirom na mogućnost daljnjih vremenskih neprilika, tijekom ovog mjeseca očekuju se daljnje poteškoće u nesmetanom obavljanju poslova sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na cjelokupnom području grada Čabra te poremećaja u rasporedu odvoza po naseljima, pa molimo korisnike naših usluga za razumijevanje.
O normalizaciji stanja i daljnjem rasporedu odvoza korisnici usluga obavijestit će se putem mrežnih stranica Društva i Grada Čabra.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.

06.02.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, posebice korisnike naselja Prezid i Čabar, u kojima je odvoz otpada prema rasporedu predviđen u srijedu i četvrtak (07. i 08.02.), da se usluga sakupljanja i odvoza neće vršiti, s obzirom na nemogućnost pristupa i odlaganja otpada na odlagalištu „Peterkov laz“.
Kako su vremenske neprilike najavljene i narednih dana, postoji mogućnost i daljnjih poteškoća u nesmetanom obavljanju poslova sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na cjelokupnom području grada Čabra te poremećaja u rasporedu odvoza po naseljima, pa molimo korisnike naših usluga za razumijevanje.
O normalizaciji stanja i daljnjem rasporedu odvoza korisnici usluga obavijestit će se putem mrežnih stranica Društva i Grada Čabra.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.

29.01.2018 [Događanja]

Sukladno članku 42. Odluke o nerazvrstanim cestama (Klasa: 363-01/17-01/23, Ur. broj: 2108-03/4-17-1 od 14.prosinca 2017.) Grad Čabar instalirao je 24 – satni video nadzor na dijelu nerazvrstanih cesta u naseljima Kozji Vrh, Gornji Žagari, Mandli-Okrivje, Magušari i Hrib.

26.01.2018 [Događanja]

Zbog vršenja radova sječe na nekretnini u vlasniištvu grada Čabra, u subotu 27. siječnja 2018. godine u vremenu od 07,00 do 14,00 sati biti će zatvorena jedna dionica nerazvrstane ceste Makov Hrib – Prhutava Draga / dio Prhutarske ulice (poslije skretanja za trgovinu do kućnog broja 20).

Osobna vozila mogu koristiti zaobilazni pravac Pilanskom ulicom, a u slučaju potrebe prolaza teretnog vozila, navedena dionica će se otvoriti.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.
Grad Čabar

24.01.2018 [Događanja]

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO – u grada Čabra za 2018. godinu (KLASA: 130-01/18-01/02, URBROJ: 2108-02/1-18-1 od 08. siječnja 2018. godine) Gradonačelnik grada Čabra objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra.

Javni poziv

24.01.2018 [Događanja, Kultura]

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva vas na radionicu

Kukičanja zimske kape i šala
30.01.2018.g. u 17.00 sati

Voditeljice radionice: korisnice Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
Mjesto održavanja: Gradska vijećnica grada Čabra

Za sudjelovanje na radionici potrebno je donijeti vlastitu kukicu i vunu!

Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar