Novosti

15.12.2017 [Događanja]

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji (Klasa: 361-07/17-01/10, Ur.broj: 2170/1-01–313-17-1 od 12. prosinac 2017. godine, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda upućuje

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

Pozivamo sve fizičke i pravne osobe da najkasnije do 18.12.2017. prijave štetu nastalu uslijed elementarne nepogode proglašene dana 12.12.2017. gradskom povjerenstvu grada Čabra, u prostorijama gradske uprave Narodnog oslobođenja 2, Čabar i to:

15.12. 2017. (petak) do 18,00
16.12.2017. (subota) od 9,00 do 18,00
17.12.2017. (nedjelja) od 9,00 do 13,00
18.12.2017. (ponedjeljak) od 7,00 do 15,00

Obrasce za prijavu možete preuzeti osobno u prostorijama gradske uprave grada Čabra ili na Internet stranici www.cabar.hr te kod predsjednika mjesnih odbora:

PREZID – Franjo Pantar – 098/66 24 45
ČABAR – Herman Trope – 091/151 95 67
TRŠĆE – Slaven Lipovac – 098/160 56 73
PLEŠCE – Blaženko Ožbolt – 091/182 52 16
GEROVO – Josip Čop – 091/781 96 23

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 051/829-490 ili mob 098/983 07 51
NAPOMENA: svu priložnu dokumentaciju koju prijavitelji štete neće moći pribaviti u roku, moći će se dostaviti naknadno, zaključno do 20. prosinca 2017. do 15 sati
Gradsko povjerenstvo grada Čabra

Upute za prijavu štete

Obrazac EN-P

13.12.2017 [Događanja]

Financijsko izvješće za 2017. g. vijećnika Gradskog vijeća grada Čabra izabranog s liste grupe birača.

Izvješće Antun Turk

11.12.2017 [Događanja, Kultura]

Osnovna škola “Petar Zrinski” Čabar i Udruga “Svoj” vas u subotu, 16. prosinca 2017. godine, u 15,00 sati, pozivaju na božićni sajam i koncert “Božić u srcu”.

Dobrodošli!

 

11.12.2017 [Događanja]

Zbog srušenih stabala i jakog vjetra prekinut je promet državnom cestom Delnice – Crni Lug – Gerovski Kraj. U tijeku je čišćenje prometnice, a obavijest o ponovnom otvaranju proslijediti ćemo po dobivenim informacijama od Hrvatskih cesta.

Učesnike u prometu molimo za razumijevanje.

27.11.2017 [Javna nabava]

Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a..

Poziv na dostavu ponuda

Dodatak objavi 30.11.2017.:

Gospodarski subjekt je postavio pitanje :
„Da li je potrebno dostaviti u natječajnoj dokumentaciji RJEŠENJE izdano od strane Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe stolarskih radova?“

Odgovor Naručitelja glasi:
Na Vaš upit koji se odnosi na tražene dokaze o sposobnosti iz točke 4.1.2 Poziva na dostavu ponude (stranica 4.) koji glasi: „ Za izvršenje predmeta nabave potrebno je dostaviti presliku Ovlaštenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru kojim ponuditelj dokazuje da smije izvoditi predmetne radove.“, potvrđujemo da se predmetni radovi odnose na stolarske radove.

25.11.2017 [Događanja]

Područna škola Plešce, na svečanosti održanoj u petak 24. studenog, u koncertnom studiju HRT „Zvonimir Bajsić“ na Prisavlju, proglašena je najljepšom područnom školom u Hrvatskoj u projektu “Najljepši školski vrtovi 2017.”

Ekološko-obrazovni projekt Najljepši školski vrtovi Hrvatska radiotelevizija provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te uz potporu Ministarstva poljoprivrede, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te brojnih privatnih donatora. U projektu sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, djeca iz dječjih vrtića te polaznici iz centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

U vrtovima koje su sama oblikovala i uredila, djeca uče voljeti prirodu te prepoznavati vrijednost i ljepotu podneblja u kojemu žive. Projekt promiče isključivo organsku poljoprivredu, uzgoj izvornoga i domaćega bilja, prepoznavanje ljepote vlastitoga krajolika te povratak tradicijskim vrtovima u svim dijelovima Hrvatske.

Uz ponosne kreatore najlješe područne škole u Hrvatskoj, pleščanske učenike predvođene njihovom učiteljicom Katarinom Leš, proglašenju su prisustvovali župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, gradonačelnik Čabra Kristijan Rajšel i ravnatelj OŠ “Petar Zrinski” Čabar Ivan Kvesić.

Iskrene čestitke našim malim pleščanima i njihovoj učiteljici na odličnoj ideji i iznimnom uspjehu i trudu!

Više…

24.11.2017 [Događanja]

Odlukom gradonačelnika grada Čabra Kristijana Rajšela, svim učenicima i studentima koji su podnijeli zamolbu za dodjelu socijalne stipendije do 10. studenog 2017. godine, dodijeliti će se stipendija i biti će pozvani na svečano potpisivanje ugovora.

Kako bi se što većem broju studenata i učenika koji žive u obiteljima čiji prosječni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kuna, omogućilo primanje gradske stipendije, gradonačelnik je odredio novi rok za predaju zamolbi do 04. prosinca 2017. godine do 12,00 sati.

Tekst natječaja možete pročitati ovdje.

Termin potpisa ugovora sa stipendistima bit će objavljen na internet stranici Grada Čabra, a dobitnici stipendija biti će pravovremeno ponaosob obavješteni.

Grad Čabar