Novosti

24.10.2016 [Događanja, Kultura]

nkNarodna knjižnica “Ivan Žagar” Čabar vas poziva na predstavljanje trilogije knjiga o našem zavičaju, prof.dr.sc. Ante Simonića, sveučilišnog profesora iz Rijeke, liječnika, znanstvenika, kulturnog i javnog djelatnika, političara, diplomata, sportaša i člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

– Rijeka vremena –  Drevno susretište zavičajnog i svjetskog
– Rijeka velikog uzleta – Zavodljivost starog i izazov novog
– Rijeka novih nadanja  – Stvaranje poželjne sadašnjosti i  okrenutost budućnosti

u srijedu, 26. listopada 2016.  u 12.30 sati u prostoru Gradske vijećnice, Čabar, Narodnog oslobođenja 2.

Knjige će predstaviti recenzent prof.dr.sc. Bernard Franković i autor prof.dr.sc. Ante Simonić. Predstavljenje trilogije glazbom će popratiti Rita Zhao Simonić.

Nakon predstavljanja triju knjiga druženje s autorom nastavlja se u prostoru Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar.

21.10.2016 [Događanja]

wp_20161021_004Obavještavamo sve korisnike mjesnog groblja u Čabru da, počevši od 22. listopada 2016. godine, mogu koristiti novopostavljenu vanjsku slavinu i samostojeći betonski zdenac, u svrhu čišćenja i uređenja nadgrobnih spomenika i ploča, odnosno grobnih mjesta. Zdenac je montiran na zid mrtvačnice, s lijeve bočne strane.

Prilikom korištenja zdenca, molimo korisnike za pažljivu uporabu!

Uprava groblja

20.10.2016 [Događanja]

Obavijest KD Čabranka

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN, broj 56/13, 64/15) obavještavaju se građani grada Čabra da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega.
Vodu za piće je potrebno prokuhavati zbog velike koncentracije mulja u vodoopskrbnom sustavu.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 20. listopada 2016. godine

Direktor KD Čabranke d.o.o.
Leonard Vesel

Na temelju članka 24. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar Skupština Društva, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 3 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 4 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka

17.10.2016 [Događanja]

Sukladno mišljenju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode i odluci gradonačelnika Grada Čabra, daje se

OBAVIJEST

Produžuje se rok za prijavu štete od elementarne nepogode na području Grada Čabra do 28. listopada 2016. godine.

Ostali uvjeti predaje prijave su nepromijenjeni.
Grad Čabar

17.10.2016 [Događanja]

OBAVIJEST – ROK ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

rok-za-prijavu-upitSlijedom upita vezanih uz rok za prijavu štete od elementarne nepogode, obavještavamo sve zainteresirane da je upit o mogućnosti produženja dostavljen u Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode. Odgovor ćemo objaviti odmah po zaprimanju istog.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
Grad Čabar

16.10.2016 [Događanja]

Mjesec hrvatske knjige

U periodu od 15.10.2016. do 15.11.2016. Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar provodi akcije:

– Vratite zaboravljene knjige bez naplate zakasnine
– Besplatan upis za umirovljenike
– 20.10.2016. “Čitaj u knjižnici” – dan otvorenih vrata uz posebne pogodnosti na upisnine (sve članarine u pola cijene)

Tijekom mjeseca hrvatske knjige posjetite knjižnicu!

Vaša
Narodna njižnica “Ivan Žagar” Čabar

16.10.2016 [Događanja]

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici

Javni natječaj Stara Sušica

12.10.2016 [Događanja]

Grad Čabar, u suradnji sa PP Čabar PU primorsko-goranske, obavještava građane da će se na području grada Čabra nalaziti prijenosni šalter Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje upravnih poslova. Riječ je o tzv. mobilnom koferu, koji će biti na našem području:

19. listopada 2016. (srijeda) u GEROVU, Zagrebačka 8 (prostorija NK Snježnik) od 10.00 – 12.00 sati.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, uz projekt mobilnog šalterskog ureda (mobilno vozilo) građanima omogućava obavljanje upravnih poslova i putem mobilnog kofera s opremom za mobilne urede. Ovim se projektom građanima, poglavito onima kojima je otežan dolazak u službene prostorije policijskih postaja ili uprava, želi u svrhu poboljšanja kvalitete suradnje i pružanja usluga omogućiti na za to gore navedenim mjestima lakša i jednostavnija realizacija zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, matičnog broja, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila.

Grad Čabar

Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Čabra o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu od 7. listopada 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi kao i ostalih programa ostalih neprofitnih organizacija te manifestacija koje će se financirati iz Proračuna Grada Čabra za 2017. godinu.

Natječaj – Javne potrebe 2017.

Upute za prijavu na natječaj

Obrazac osnovni podaci o udruzi

Obrazac osnovni podaci o programu

Obrazac proračuna programa