Novosti

17.09.2014 [Događanja]

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) članka 57. Statuta grada Čabra („Službene novine PGŽ br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), gradonačelnik Grada Čabra objavljuje

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom grada Čabra za razdoblje 2014.-2020. godine

1. Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Čabra, izrađen po DLS d.o.o. Rijeka, S.Krautzeka 83/A, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom. Više…

10.09.2014 [Događanja]

Obavještavaju se građani mjesta Tršća i Gerova da će dana 16. i 17. rujna 2014. godine biti otežana isporuka vode zbog radova na precrpnoj stanici u Ponikvama. Radovi započinju 16. rujna 2014.g. u 8,00 sati, a očekujemo završetak 17. rujna 2014.g. u 18,00 sati. Više…

05.09.2014 [Događanja]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar  raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA
- jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
- mjesto rada : Gerovo

Natječaj za radno mjesto – odgajatelj 2014

2. SPREMAČ/ICE
- jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme
- mjesto rada : Gerovo, Tršće, Prezid

Natječaj za radno mjesto – spremač 2014

30.08.2014 [Događanja]

Na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ 33/09) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra („Sl. novine PGŽ“ broj 40/09,07/11, 19/11 i 17/14) Gradonačelnik Grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina