Novosti

27.04.2015 [Događanja]

Narodna knjižnica “Ivan Žagar” Čabar poziva Vas 29. svibnja u 17,00 sati na predavanje gđe. Milke Ožbolt:

ZDRAVA PREHRANA
Kada jesti? Zašto jesti? Što jesti?

Veselimo se Vašem dolasku!

Narodna knjižnica
“Ivan Žagar” Čabar

20.04.2015 [Događanja]

Grad Čabar, u suradnji sa PP Čabar PU primorsko-goranske, obavještava građane da će se na području grada Čabra nalaziti prijenosni šalter Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje upravnih poslova.
Riječ je o tzv. mobilnom koferu, koji će biti na našem području:

27. svibnja 2015. (srijeda)

u GEROVU, Zagrebačka 5 (prostorije Lovačkog društva “Tetrijeb”) od 10.00 – 12.00 sati.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, uz projekt mobilnog šalterskog ureda (mobilno vozilo) građanima omogućava obavljanje upravnih poslova i putem mobilnog kofera s opremom za mobilne urede. Ovim se projektom građanima, poglavito onima kojima je otežan dolazak u službene prostorije policijskih postaja ili uprava, želi u svrhu poboljšanja kvalitete suradnje i pružanja usluga omogućiti na za to gore navedenim mjestima lakša i jednostavnija realizacija zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, matičnog broja, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila.

Grad Čabar

15.04.2015 [Događanja]

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čabra o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova na području grada Čabra od 13. travnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel grada Čabra, objavljuje

Poziv za prijavu kandidata

za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Čabra u 2015. godini.
Programom javnih radova iz Mjere „Radom za zajednicu i sebe“ obuhvatit će se projekti iz područja socijalne skrbi te područja zaštite, istraživanja, uređenja i održavanja objekata kulture, kulturnih manifestacija i kulturno povijesne baštine u širem smislu.

Poziv za prijavu kandidata

Naručitelj Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave usluge financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci radi nabave novog maloteretnog kombi vozila, donosi Odluku o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave, objavljenog na web stranici Grada Čabra 27.03.2015. godine.

Odluka o poništenju

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra: kč. br.1299/28, površine 79 m2, kč. br. 1400/2 površine 752 m2, kč. br. 1400/3, površine 798 m2 i kč. br. 1400/4, površine 719 m2, sve u katastarskoj općini Gerovo.

Tekst natječaja k.o. Gerovo

08.04.2015 [Događanja]

Dana 09.04.2015. u 17.00 sati u prostorijama Gradske vijećnice  Čabar održati će stručna predavanja s temama:

Izravna plaćanja 2015.-2020. (poticaji)
Višestruka sukladnost

Predavači:
Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.
Žarko Mulc, dipl.ing.agr.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra kč. br.1/825, površine 3392 m2 (943 čhv) i kč. br. 1/826, površine 6862 m2 (1908 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću.

Tekst natječaja k.o. Cesarica

02.04.2015 [Događanja]

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. temeljem pismenog zahtjeva gospodarskog subjekta, objavljuje izmjenu obrasca 1. – troškovnik (izmjena u rednom broju 9.).

Zahtjev za pojašnjenjem – dostava

Obrazac 1 – Troškovnik – korekcija

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda.
Naručitelj provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti: Ugovor o javnoj nabavi novog maloteretnog kombi vozila putem financijskog leasinga.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 85.000,00 kuna bez PDV-a, uključivo provizije, kamatu i sve troškove u 5 godina otplate.

Poziv na dostavu ponuda – Kombi vozilo

Obrazac 1 – Troškovnik

Obrazac 2 – Ponudbeni list

Obrazac 3 – Podaci o zajednici ponuditelja

Obrazac 4 – Podaci o podizvoditelju

Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6 – Specifikacija tehničkih karakteristika