Novosti

19.03.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada za naselje GEROVO

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada s područja naselja Gerovo, da, zbog novih nepovoljnih vremenskih prilika, stanja na prometnicama i nemogućnosti pristupa i odlaganja otpada na odlagalištu „Peterkov laz“, sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog predviđenog, prema uobičajenom rasporedu za dana 19. ožujka (ponedjeljak), nije moglo biti izvršeno, pa molimo korisnike za razumijevanje.
Ukoliko će vremenski uvjeti dozvoliti, komunalni otpad s područja naselja Gerovo će se odvoziti u petak, 23.03.2018. godine.
Za ostala naselja na području grada Čabra planira se redovito skupljanje komunalnog otpada prema uobičajenom tjednom rasporedu odvoza.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.

15.03.2018 [Događanja]

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) Dječji vrtić Buba Mara Čabar , oglašava

Javni poziv za sve korisnike usluga dječjeg vrtića upisane u pedagošku godinu 2017./2018. i nove korisnike koji će se uključiti u pedagoškoj godini 2018./2019. u odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

Pozivamo roditelje korisnike usluga Dječjeg vrtića čija su djeca upisana u pedagošku godinu 2017./2018.i roditelje koji od sljedeće pedagoške godine 2018./2019. imaju namjeru svoju djecu upisati u programe Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, na ispunjavanje informativne ankete o potrebama cjelodnevnog rada dječjeg vrtića. Podaci se prikupljaju u svrhu prijave na natječaj – poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Uspješnom prijavom i pozitivnom ocjenom projekta, Vašoj bi se djeci osigurao boravak u područnim odjelima u Gerovu, Prezidu i Čabru od 6.00 do 16.00 sati, bez povećanja cijene usluga dječjeg vrtića.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe u mješovitu odgojno – obrazovnu skupinu od 3 godine do polaska u školu može se uključiti najviše: GEROVO 27 djece, PREZID 20 djece, ČABAR 20 djece.
U odgojno – obrazovnu skupinu može se uključiti jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje.
U odgojno – obrazovnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s većim ili kombiniranim teškoćama ako je nedostatan broj djece za ustroj odgojne skupine s posebnim programom i tada se broj djece u skupini smanjuje za četvero.

Molimo korisnike da ispune anketu i istu pošalju elektronskim putem na e-mail bubamaracabar@hotmail.com ili ju dostave u sve područne odjele Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar ili u pisarnicu gradske uprave, Narodnog oslobođenja 2, Čabar. Anketu je moguće preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar (www.dv-bubamara.hr), internetskoj stranici Grada Čabra (www.cabar.hr), svim područnim odjelima vrtića i gradskoj upravi grada Čabra.
Rok za predaju anketnog listića je utorak, 20. ožujka 2018. godine.

Ravnateljica:
Laura Turk Resman

Javni poziv

Anketni listić

13.03.2018 [Događanja]

Sukladno Zakonu o obrani i Pravilniku o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Područni odsjek za poslove obrane Rijeka, od 15. ožujka do 30. travnja 2018. godine provodi uvođenje u vojnu evidenciju novaka (osoba muškog spola) rođenih 2000. godine, kao i osoba starijih godišta koje do sada nisu evidentirane u vonju evidenciju.

Poziv možete preuzeti ovdje.

09.03.2018 [Događanja]

Javni bilježnik ponovno u Čabru

Uspješnim završetkom pregovora između predstavnika grada Čabra i vršiteljice dužnosti javnog bilježnika iz Delnica gđe. Željke Tuškan Bregovac, u Čabru ponovno započinju uredovni dani javnog bilježnika. Svaki drugi i četvrti petak u mjeseca gđa. Tuškan Bregovac uredovati će na adresi Narodnog oslobođenja 2, u krugu dvorca Zrinskih, u uredu koji se nalazi kraj zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda odnosno gruntovnice.

Slijedom mnogobrojnih zamolbi naših sugrađana, zbog smanjenja troškova odlaska u Delnice i Rijeku kako bi dobili javnobilježničku uslugu, a nakon prestanka rada dosadašnjeg javnog bilježnika, gradonačelnik Čabra obratio se gđi. Tuškan Bregovac. I sama još uvijek vršiteljica dužnosti, usprkos povelikoj količini predmeta koje ima u delničkom uredu, dva puta mjesečno dolaziti će u Čabar. Bude li obim posla pokazao potrebu za otvaranjem ureda svakog petka, dužnost će se pokušati reorganizirati i u tom smjeru.

Kako bi se javnobilježnička usluga vratila u Čabar, Grad je osigurao besplatan poslovni prostor. „Naše sugrađane nikako ne smijemo ostaviti bez javnobilježničke usluge. Suludo je odlaziti u Delnice ili Rijeku kako bi ovjerili jedan potpis na dokumentu, ili cijele obitelji prevoziti 50 i više kilometara kako bi obavili npr. ostavinsku raspravu“ napominje gradonačelnik Kristijan Rajšel i nastavlja: „I dalje ćemo se boriti da nijedna javna usluga, odlaskom djelatnika u mirovinu ili iz bilo kojeg razloga ne zatvori svoja vrata u Čabru. Predaleko smo od svih većih sredina da bi se na nama vježbala centralizacija. Hvala gđi. Tuškan Bregovac i vjerujem da je ovo početak uspješne suradnje.“

Javni bilježnik u Čabru započinje s radom danas u 10.00 sati.

Raspored uredovnih dana

08.03.2018 [Događanja]

Život svakog od nas obilježen je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena, naših majki, supruga, sestara, prijateljica, kćeri, suradnica…Vi ste one koje bogatite svijet u kojem živimo i zato, neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik.

Tim povodom, svim sugrađankama, svima vama drage čabranke, najiskrenije želim sretan Dan žena.

Neka ovaj dan uistinu bude slavlje Vaše afirmacije i ravnopravnosti, potvrda našeg poštovanja i zahvalnosti.

Od srca, svim ženama želim da ih uvažavanje i pažnja, osobito izraženi na današnji dan, prate cijele godine.

Vaš gradonačelnik
Kristijan Rajšel

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. Sukladno objavljenim uputama ( upute su objavljene dana 01. ožujka 2018. godine) dana 08. ožujka 2018. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati u gradskoj vijećnici grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 17/18 od 21. veljače 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Čabra, na radno mjesto – komunalni redar.

2. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava:
– Marko Habjan, Selo 8, Selo, Tršće
te da isti može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 9.00 sati i trajat će 45 minuta.

4. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidatu možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 09.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u uputama koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici grada Čabra dana 01. ožujka 2018. godine (www.cabar.hr).

5. Intervju će se provesti samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.

6. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici.

Predsjednik povjerenstva
Alen Lipovac, dipl. iur.

07.03.2018 [Događanja]

Uvodi se redukcija vode na području naselja Gerovo zbog kvara na vodovodnom sustavu, u vremenu od 22-06 do daljnjeg, odnosno do pronalaska kvara. Povremeno će navedeni ostajati bez vode i tijekom dana.

KD Čabranka