Novosti

19.04.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i u skladu s Odlukom Grada Čabra o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine grada Čabra 1/18), Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. provodi radnje u svrhu pružanja usluga odvojenog sakupljanja korisnog otpada. U prvoj fazi uspostave cjelovitog sustava odvajanja otpada na području grada Čabra predviđeno je sakupljanje i predaja otpadnog papira i kartona na lokaciji korisnika usluge (po sistemu „od vrata do vrata“) putem posebno označenih prozirnih vreća, volumena 120 lit, s logom Društva i nazivom vrste otpada. Više…

19.04.2018 [Događanja]

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije, što su osnovni uvjeti zdravog i održivogg rasta i razvoja zajednice. Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom provest će se u periodu od 19. travnja do 19. svibnja 2018. godine u Gradu Čabru, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom predati u pisanom obliku, putem objavljenog obrasca.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Obrazac – otpad

17.04.2018 [Događanja]

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. obavještava korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada s područja grada Čabra, da je novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine grada Čabra 1/18) predviđena obveza svih korisnika usluga da svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad izdvaja iz miješanog komunalnog otpada i neposredno ga obradi biološkom aerobnom obradom-kompostiranjem za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge (članak 7. Odluke). Više…

16.04.2018 [Događanja, Kultura]

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva Vas na na druženja u travnju, 19.04. i 26.04.

– tema susreta: pričaonica za djecu
– vrijeme trajanja: 13.00 – 14.00 sati

Pričaonice će se realizirati u suradnji s djecom i učiteljicom dopunske nastave slovenskog jezika.
Projekt financira Ured Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu, Primorsko-goranska županija i grad Čabar.

14.04.2018 [Događanja]

U srijedu, 11. travnja, gost emisije „Dobro jutro, Hrvatska“ bio je gradonačelnik Čabra Kristijan Rajšel. Vrlo uspješan nastup, odlična prezentacija našeg kraja usprkos ograničenom vremenskom okviru i vrlo pozitivne reakcije mnogih gledatelja, svih generacijskih i statusnih grupa i van granica Čabra, rezultat su zanimljivog, kompetentnog i nadasve ležernog nastupa kojeg možete pogledati putem ovog (linka).

10.04.2018 [Događanja]

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva Vas 22. travnja 2018. godine u 12.00 sati na predavanje

“Biodinamička poljoprivreda”

predavači: Jasminka i Željko Iličić
prostor: Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar

10.04.2018 [Događanja]

Izvješće gradonačelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Čabra za 2017. godinu:

Izvješće 2017.