Novosti

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda.
Naručitelj provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti: Ugovor o javnoj nabavi novog maloteretnog kombi vozila putem financijskog leasinga.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 85.000,00 kuna bez PDV-a, uključivo provizije, kamatu i sve troškove u 5 godina otplate.

Poziv na dostavu ponuda – Kombi vozilo

Obrazac 1 – Troškovnik

Obrazac 2 – Ponudbeni list

Obrazac 3 – Podaci o zajednici ponuditelja

Obrazac 4 – Podaci o podizvoditelju

Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6 – Specifikacija tehničkih karakteristika

25.03.2015 [Događanja]

Otkazuje se sjednica Gradskog vijeća grada Čabra sazvana za dan 26. ožujka 2015. (četvrtak) u 11,00 sati. Novi termin održavanja sjednice objavit će se prevovremeno na internet portalu grada Čabra, a vijećnici obavijestiti pisanim pozivom.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Čabra
dr.sc. Josip Malnar

23.03.2015 [Događanja]

Grad Čabar, u suradnji sa PP Čabar PU primorsko-goranske, obavještava građane da će se na području grada Čabra nalaziti prijenosni šalter Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje upravnih poslova.
Riječ je o tzv. mobilnom koferu, koji će biti na našem području

27. OŽUJKA 2015. g. (PETAK) prema sljedećem rasporedu:

- GEROVO, Zagrebačka 5 (prostorije LD “Tetrijeb”) od 8,00 – 9,30
- TRŠĆE, Školska 1 (dvorana Doma kulture), od 10,00 – 11,30
- PREZID, Goranska 119 (prostorije Udruge Trbuhovica) od 12,00 – 13,30
- PLEŠCE, Antuna Muhvića 1 (Društveni dom) od 14,00 – 15,30.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, uz projekt mobilnog šalterskog ureda (mobilno vozilo) građanima omogućava obavljanje upravnih poslova i putem mobilnog kofera s opremom za mobilne urede. Ovim se projektom građanima, poglavito onima kojima je otežan dolazak u službene prostorije policijskih postaja ili uprava, želi u svrhu poboljšanja kvalitete suradnje i pružanja usluga omogućiti na za to gore navedenim mjestima lakša i jednostavnija realizacija zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, matičnog broja, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila.

Grad Čabar

19.03.2015 [Događanja]

Dana 20. ožujka 2015. godine (petak) tržnica će se održati u Gerovu. Tradicionalnog tržnog dana, na blagdan Cvjetnice 27. ožujka 2015. godine (petak), tržnica je u Čabru.

Grad Čabar

09.03.2015 [Događanja]

PozivnicaPozivamo Vas

12.03.2015.u 17,00 sati

u PŠ Prezid na promociju

Sjetvenog kalendara za 2015.godinu
Dođite i saznajete više o domaćem sjemenu, donesite i razmijenite ono koje ste sami uzgojili.

Veselimo se Vašem dolasku!

08.03.2015 [Događanja]

Poštivati ih, voljeti i čuvati…

Drage čabranke, sretan Vam Dan žena!

Vaš gradonačelnik
Kristijan Rajšel

Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Članak 1.
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra i to:
kč. br.1299/28, površine 79 m2 , kč. br. 1400/2 površine 752 m2, kč. br. 1400/3 površine 798 m2  i kč. br. 1400/4  površine 719 m2, sve u katastarskoj općini Gerovo. Više…

06.03.2015 [Događanja, Poduzetništvo]

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program je namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika i najvredniji je od 2012. godine od kada se provodi. Ove godine program se  provodi u tri osnovna programa – “Mikro i malo poduzetništvo i obrt”, “Sredstva iz fondova EU” te “Lakši pristup financiranju”. Najniža potpora poduzetnicima i obrtnicima unutar programa Poduzetnički impuls je 10 tisuća kuna, a najveća 15 milijuna kuna. Očekuje se  da će biti podijeljeno 1.300 potpora. Više…

05.03.2015 [Događanja]

Pročelnica JUO-a Grada Čabra, na temelju članka 8. stavka 1. Programa i plana stručnog osposobljavanja osoba primljenih u JUO-a Grada Čabra bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini, (KLASA: 130-01/15-01/01, URBROJ: 2108-02/1-15-1 od 09.01.2015. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini

Primaju se u Grad Čabar osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini (u daljnjem tekstu: volonteri m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, puno radno vrijeme (osam sati dnevno) i to stupnja obrazovanja
- završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke, jedan volonter
- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili srednja stručna sprema tehničke struke , jedan volonter
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija,  jedan volonter. Više…