Novosti

18.10.2018 [Događanja]

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent za komunalnu naknadu u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, upućuje sljedeći

POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU

Pisano testiranje
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, koji oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Grada Čabra dana 09. listopada 2018. da će se pisano testiranje održati u utorak, 23. listopada 2018. s početkom u 8:00 sati u gradskoj upravi grada Čabra (prostorija za sastanke), Narodnog oslobođenja 2, Čabar.

Na pisano testiranje poziva se kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa:

1. Ivan Janeš, Čabar
Ukoliko kandidat ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju
Sa kandidatom će se poslije pisanog testiranja (ukoliko ostvari najmanje 50% bodova), provesti intervju.
Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

KLASA: 112-03/18-01/06
URBROJ: 2108-03/1-18-6
Čabar, 18. listopada 2018.g.

Povjerenstvo:
Alen Lipovac
Sanja Arh-Fućak
Valentin Šoštarić

18.10.2018 [Događanja]

U ponedjeljak, 22. listopada, Regionalni ured Rijeka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, početi će s provođenjem aktivacijskog programa za dugotrajno nezaposlene osobe s područja Grada Čabra. Radi se o novoj usluzi Zavoda kojom se osobama prijavljenim u evidenciju dulje od 12 mjeseci pruža posebno organizirana individualizirana dodatna podrška, kako bi im se sustavno i planski pomoglo njihovom ponovnom uključivanju u tržište rada. Tijekom 8 tjedana skupina od 8 do 10 nezaposlenih osoba prolazi ciklus grupnog rada i individualne podrške konzultativnog tipa kroz mentoriranje polaznika od strane voditelja.

Tijekom grupnog rada koji će se od 22. do 26. listopada 2018. održati u prostoru Gradske vijećnice Grada Čabra kombiniraju se različita predavanja, informiranja, prezentacije, radionice, treninzi, vježbe, paneli i ostale forme rada sa skupinom, s metodološki raznolikim pristupima, a tijekom kojih se polaznike nastoji motivirati i aktivirati u njihovom traženju posla, te kroz unaprjeđenje njihovih vještina aktivnog traženja posla i upravljanja karijerom potaknuti ih na planiranje povratka u svijet rada.

Kod individualne podrške, pak, voditelj stoji na raspolaganju osobama uključenima u program za mnoge zajedničke aktivnosti kao što su pregledavanje oglašenih radnih mjesta, kontrola, pisanje i oblikovanje životopisa, pomoć u sastavljanju molbe za posao, savjeti u vezi razgovora za posao i slično. Podrška također podrazumijeva i motivacijske razgovore i savjetovanja, posredovanje pri traženju posla, konzultacije u vezi usluga HZZ-a i korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, te svu ostalu potrebnu stručnu podršku i suradnju koju nezaposlena osoba treba, a Zavod joj može dodatno pružiti.

Sve zainteresirane osobe iz evidencije nezaposlenih osoba koje se žele uključiti u ovaj program su dobrodošle, a prijavu i provjeru zadovoljavaju li osnovni kriterij ciljane skupine mogu provjeriti kod svog matičnog savjetnika.

17.10.2018 [Događanja]

U subotu, 13. listopada, područje grada Čabra, točnije Farjev Laz kraj Tršća obišao je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina i njegov zamjenik Petar Mamula. Naime, na tom je predjelu u tijeku izgradnja velike volijere dimenzija 72mx72mx4-8m visine, koja će po svom završetku služiti za podivljavanje i fotolov uzgojenih jedinki tetrijeba gluhana. Riječ je o projektu uzgoja tetrijeba gluhana, strogo zaštićene zavičajne divlje vrste ptice, u sklopu kojeg je Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ 2012. godine nabavila matično jato – dva mužjaka i tri ženke i napravila dvije volijere za njihov uzgoj u Prezidu.
Radove na budućem Uzgojnom Centru, uz predstavnike županije, obišli su i gradonačelnik grada Čabra Kristijan Rajšel sa suradnicima, predsjednik LS PGŽ Josip Malnar sa suradnicima, a domaćin posjeta bio je predsjednik Udruge Ivica Križ.

17.10.2018 [Događanja, Poduzetništvo]

Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Lokalna razvojna agencija PINS organizira „Savjetovalište zaštite na radu 3u1“, 23. listopada 2018. godine ( utorak ) u 12:00 Mala vijećnica Grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice. Tema „Savjetovališta zaštite na radu 3u1“ je neposredno informiranje, edukacija, savjetovanje i pomoć obrtnicima, poslodavcima i svim zainteresiranima u zaštiti na radu za praktično rješavanje određenih pitanja iz područja zaštite na radu. Djelatnik Zavoda, viši stručni savjetnik Josip Škreblin održat će predavanje o osnovnim obvezama u zaštiti na radu za obrtnike i poslodavce, a zatim će odgovarati na pitanja iz područja zaštite na radu.

Prijave se zaprimaju na e-mail: pins@ri.t-com.hr

16.10.2018 [Događanja]

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13, 64/15, 104/17) obavještavaju se mještani naselja Donji Žagari i Hrib da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega. Vodu za piće je potrebno prokuhavati dok se ne osigura obrada vode postupkom dezinfekcije sa dozvoljenim dezinfekcijskim sredstvom.
Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene za piće kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama sve do zdravstvenog ispravnog nalaza.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 16. listopada 2018. godine

Direktor KD Čabranke d.o.o.
Leonard Vesel

15.10.2018 [Događanja, Kultura]

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva Vas na kreativnu radionicu

Ručni rad – čunjičanje, 27.10. 2018. (subota) u 16.00 sati

tehnika rada: čunjičanje
voditeljica radionice: Dušanka Križ

Prijave za radionicu su obavezne i traju do popunjenja slobodnih mjesta (maksimalno 15 sudionika), zaključno do 23.10.2018.
Prijaviti se možete osobno u Knjižnici ili na broj telefona 051/821-412.

Sufinancijeri radionice:
Primorsko-goranska županija i Grad Čabar
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

15.10.2018 [Događanja, Kultura]

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva Vas na susret

Međukulturni dijalog s mladima, 17.10. 2018., 12.15. – 13.15 sati

Voditeljica susreta:
Bojana Mihajlović, mag. soc. et litt. comp.

Interaktivni susret na temu ˝Međukulturni dijalog s mladima˝ organizirat će se u suradnji s mag. soc. et litt. comp. Bojanom Mihalović, učenicima SŠ “Vladimir Nazor” Čabar, te njihovim profesorima/profesoricama .

Sufinancijeri susreta:
Primorsko-goranska županija i Grad Čabar
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu