Novosti

24.07.2015 [Događanja]

Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra objavljuje

Javni poziv

fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra u 2015. godini.

Javni poziv – tekst

23.07.2015 [Događanja]

Tijekom kolovoza Knjižnica za korisnike neće raditi uobičajene radne dane ponedjeljak, srijeda i petak već:

utorak i četvrtak 12.00 – 15.00 sati te 16.00 – 18.00 sati

Zahvaljujemo na razumijevanju, Vaša Knjižnica!

17.07.2015 [Događanja, Sport]

Zbog održavanja brdske auto utrke “RZ motosport – Čabar 2015″ u subotu 18. srpnja i nedjelju 19. srpnja 2015. godine u vremenu od 07,30 do 19,00 sati biti će zatvorena dionica državne ceste 32, Tršće- Smrečje- Mali Lug, od stacionaže km 05+000 do 09+600.

Kao zaobilazni pravac koristiti će se županijska cesta Parg – Čabar – Zamost – Mali Lug – Gerovo i obratno u drugom smjeru.

Grad Čabar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), objavljuje

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijam u službu u JUO grada Čabra na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto – višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Upute kandidatima

KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Naziv radnog mjesta: vodoinstalater, 1 izvršitelj

Ugovor o radu: na određeno vrijeme (na tri mjeseca, do povratka djelatnika s bolovanja)
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Javni natječaj za prijam u radni odnos – vodoinstalater

13.07.2015 [Događanja]

Gradsko vijeće Grada Čabra raspisalo je natječaj za prodaju nekrentina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra koje se nalaze na području Općine Karlobag, k.o. Cesarica.

Tekst natječaja: Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Cesarica po procjeni

09.07.2015 [Događanja]
Danas u 11,00 u gradskoj vijećnici održana je XV. sjednica Gradskog vijeća grada Čabra.
07.07.2015 [Događanja]

Benzinska postaja u Čabru, zbog zamjene agregata, neće raditi od
07. – 10. srpnja 2015. godine.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11-u nastavku teksta ZSN), raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- magistar/magistrica ekonomske struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- položen državni stručni ispit.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu ekonomske struke.

Javni natječaj za prijam u službu – Tekst natječaja

Opis posla i podaci o plaći

01.07.2015 [Događanja]

SusretDanas, točno u 12.00 sati, na Graničnom prijelazu Prezid-Babno Polje nastavljena je tradicija susreta predstavnika grada Čabra i občine Loška Dolina. Susuretu su nazočili gradonačelnik grada Čabra Kristijan Rajšel i župan občine Loška Dolina Janez Komidar sa suradnicima te predstavnici policije, vatrogasaca, lovačkih društava, gospodarstvenika i osnovnih škola sa obje strane granice.