Novosti

29.10.2014 [Događanja]

Gradonačelnik Grada Čabra donosi Odluku o poništenju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra.

Sukladno članku 1. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra poništava se natječaj za prodaju kč. br. 135/2, površine 35 m2, 174/3, površine 65 m 2 i 174/4, površine 49 m2 sve u k.o. Čabar.
Obavijest o poništenju  natječaja objavit će se  u javnom glasilu “Novi list” d.d. Rijeka, a Odluka će se objaviti na web portalu Grada Čabra www.cabar.hr i na oglasnoj ploči Grada Čabra.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o ponišenju natječaja

27.10.2014 [Događanja]

Zbog radova na izradi završnog sloja asfalta ograničiti će se promet na dijelu državne ceste D32 od mjesta Crni Lug do spoja sa državnom cestom D3 (Delnice-Javornik). Uspostava ovog režima prometa je predviđena u slijedećih deset dana (10) od utorka 28. listopada 2014. Više…

27.10.2014 [Događanja]

Zbog urušavanja ceste privremeno je zatvorena dionica nerazvrstane ceste GA 73 Baraka – Mogušari. Prometovanje se vrši na vlastitu odgovornost.

Grad Čabar

24.10.2014 [Događanja]

IMG_2014102

Prigodom obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u prostorijama gradske uprave upriličen je svečani prijem dobrovoljnih darivatelja krvi. Darivatelje su primili gradonačelnik grada Čabra Kristijan Rajšel, zamjenica gradonačelnika Vesan Kovač i ravnatelj GD Crvenog križa Čabar Dušan Muhvić.