Obavijest o uklanjanju snijega i leda

2013-03-26T12:39:57+01:0013.12.2012. 10:30|Novosti|

GRAD ČABAR Jedinstveni  upravni odjel Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Komunalni redar Klasa:363-04/12-01/26 Ur.br:2108-03-03/2-12-1 Čabar, 13. prosinca 2012. Vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih objekata PREDMET: Obavijest o uklanjanju snijega i leda [… pročitajte više]