Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2014. godinu

2019-10-25T07:16:23+01:0009.10.2013. 20:39|Nadmetanja, Novosti|

Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Čabra o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2014. godinu (Klasa: 402-04/13-01/01, Ur.br: 2108-03-01/1-13-1) od 09. listopada 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2014. godinu (za financiranje programa i projekata [... pročitajte više]