2015-08-12T07:59:21+01:0029.07.2015. 12:32|Novosti|

Naručitelj grad Čabar objavljuje poziv za dostavu ponuda za zamjenu pokrova na domovima kulture u Gerovu, Prezidu i Čabru. Poziv na dostavu ponuda - Dom kulture Čabar Poziv na dostavu ponuda - Dom kulture Prezid Poziv na dostavu ponuda - Dom kulture Gerovo