Obavijest

2016-06-06T13:00:36+01:0005.06.2016. 8:00|Novosti|

Poštovani!

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porezni obveznici su do 31. ožujka godine za koju postoji obveza poreza na kuće za odmor obvezni dostaviti podatke o kući za odmor jedinici lokalne samouprave na čijem se području ista nalazi.
Zakonom je propisno da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koja se koristi sezonski ili povremeno odnosno u kojoj se trajno ne stanuje.

Naime, uvidom u evidenciju s kojom raspolaže Grad Čabar uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja poreza na kuće za odmor od strane pojedinih vlasnika nekretnina koji nemaju prebivalište na nekretnini koja je predmetom oporezivanja ili istu ne koriste u svrhu stanovanja već samo povremeno. Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 38. Stavak 2.i3.), kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna. (više…)