Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), članka 57. Statuta grada Čabra („Sl.n. PGŽ“ 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i „Službene novine Grada Čabra 01/18, 06/18) ) te članka 4. Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra („Sl.n.“ PGŽ 8/99, 10/02 , 28/05 i 20/08, 54/09 i 07/11), gradonačelnik Grada Čabra donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora, u tekstu kako slijedi:

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi na adresi:
1. Gerovo, Eugena Kvaternika 43, površine 30,00 m2 (prostor bivše Erste banke)
2. Prezid, Goranska 112/1, površine 94,03 m2 (prostor bivšeg ugostiteljskog objekta sa terasom)

Odluka o raspisivanju natječaja