Arheološke zone

RIMSKI ZID “LIMES”

Samo mjesto Prezid oduvijek je imalo granični položaj. Ovuda je prolazio poznati zid rimskog fortifikacijskog sustava, tzv. Liburnijski limes koji se prostirao unutar vojnoobrambenog sustava Claustra Alpaium Iuliarium, klasični RIMSKI ZID “LIMES” čije tragove danas nalazimo izvan naselja. Zid se protezao od trsatske gradine preko Prezida prema brdu Nanos u Sloveniji. Naziv mjesta mora imati nekakvu vezu sa geografskim položajem, lokacijom mjesta – biti u Prezidu znači nalaziti se pred nekakvim zidom.