Događanja, Sport, Turizam

14.07.2017 [Upisano u Događanja, Sport, Turizam]

Čast nam je pozvati vas na međunarodnu brdsku auto utrku Čabar 2017.

CABAR 2017 pozivnica-01Program:
subota, 15.07.
od 11,00 – slobodni trening
od 15:00 – službeni treninzi
od 20:00 – zabavni program: grupa full gas i sexy car wash

nedjelja, 16.07.
10,30 – svečano otvorenje natjecanja
od 11,00 – utrke (1. i 2. vožnja)

Za vrijeme održavanja Međunarodne brdske auto utrke „Čabar 2017“, biti će zatvoren dio državne ceste D 32 (dionica Tršće – Smrečje – Mali Lug) na području Grada Čabra i to:
• 15. 07.2017. u vremenu od 07.30 – 19.00 sati
• 16.07.2017. u vremenu od 07.30 – 19.00 sati
Za navedeni period promet će se odvijati obilaznim pravcem i to županijskom cestom ŽC 5031 Parg – Čabar (D305) – Plešce – Zamost – Mali Lug (D32) – Gerovo i obrnuto u drugom smjeru.

11.07.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Sukladno članku 68. Statuta grada Čabra Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje

NATJEČAJ

za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2018. godinu

Javne potrebe – Natječaj

Javne potrebe – Upute

Obrazac JP18-PPR

Obrazac JP18 -OP

Obrazac JP18-PR

11.07.2017 [Upisano u Događanja]

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor. Jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

Obavijest i Poziv

Obrazac za stambeni prostor

Obrazac za poslovni prostor

Obrazac za neizgrađeno građevinsko zemljište

06.07.2017 [Upisano u Događanja]

Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 28/10,13/12.), (u daljnjem tekstu: Odluka), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra objavljuje:

Javni poziv

fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih priznanja Grada Čabra u 2017. godini: Više…

05.07.2017 [Upisano u Događanja]

Scan_20170705_145854Scan_20170705_145854_001

U ožujku ove godine iz Grada Čabra upućen je upit Ministarstvu pravosuđa vezan uz rad javnog bilježnika u Čabru.

Budući je javnobilježnički ured u Delnicama započeo s radom, a čabarski je još uvijek zatvoren, upit, zamolba, ali i prijedlog za postizanje dogovora između Grada i javnog bilježnika koji nužno ne mora biti isti kao u Delnicama, ponovno je upućen.

Željno očekujemo brz i pozitivan odgovor.

Grad Čabar