Događanja

27.03.2017 [Upisano u Događanja]

Plan predavanja Savjetodavne službe za ožujak 2017.:

– 28.03.2017. u 18.30, Tršće, Dom kulture, tema: Naredba Ministarstva poljoprivrede o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja potkornjaka
– 29.03.2017. u 18.30, Plešce, kod Klarića, tema: Naredba Ministarstva poljoprivrede o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja potkornjaka

Organizatori: Savjetodavna služba: Goran Šoštarić i UPŠ Čabar

24.03.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11-u nastavku teksta ZSN), raspisuje

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra na radno mjesto:

1. savjetnik za proračun, financije i računovodstvo,
2. viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje  i zaštitu okoliša

Oba na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

1. Za radno mjesto savjetnika za proračun, financije i računovodstvo
– magistar struke / stručni specijalist ekonomske struke (VSS)
– tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu

2. Za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje  i zaštitu okoliša:
– magistar struke/stručni specijalist prirodne ili tehničke struke (VSS) ili stručni prvostupnik prirodne ili tehničke struke (VŠS)
– tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim naznačenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz odredbe članka 12. ZNS-a. Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla naprijed navedenu stručnu spremu.

Javni natječaj za prijam u službu – Tekst natječaja

Opis poslova i podaci o plaći

24.03.2017 [Upisano u Događanja]

Na temelju provedbe programa javnih radova „Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gradonačelnik grada Čabra objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za program javnih radova na području grada Čabra

Projekt: „Ponovimo dobru suradnju“
Broj izvršitelja: 20
Trajanje: do 6 mjeseci

Opis poslova: uređenje javnih površina, spomen obilježja te kulturnih dobara na području grada Čabra. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova „Od mjere do karijere“ za 100 % financiranja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar.
Rok za prijavu je do 30. ožujka 2017. godine.

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel, prof.

Javni poziv

22.03.2017 [Upisano u Događanja]

Raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada Čabra

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, počevši od 03. travnja 2017. godine, komunalni otpad odvoziti prema tzv. ljetnom režimu – rasporedu.
Promjene rasporeda odvoza odnose se na dio naselja Čabar (dio ulice Narodnog oslobođenja- k.br. 24, 26, 28, 30, dio ulice F.O.V. – 26/1, 28, 28/1, 30, Vatrogasna ulica), naselja Gornji Žagari (Kukci, Osilniki, Loknari), dio naselja Plešce (ul. Jurja Gašparca), dio naselja Mandli (Lagerska ulica), dio naselja Tršća (ulica Drašce), dio naselja Makov Hrib (Pilanska, Prhutarska ulica, Vikend naselje), naselje Vrhovci (Vrhi, Vrhi Donji, Petrini, Legi, Ponikve) te naselja Kraljev Vrh i Sokoli.

Iz navedenih naselja i ulica miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi ponovno utorkom i četvrtkom (a ne više kao u zimskom periodu – petkom).

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.
U privitku: Kalendar odvoza otpada

21.03.2017 [Upisano u Događanja]

Grad Čabar, u suradnji sa PP Čabar PU primorsko-goranske, obavještava građane da će se na području grada Čabra nalaziti prijenosni šalter Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje upravnih poslova.Riječ je o tzv. mobilnom koferu, koji će biti na našem području 27. ožujka 2017. (ponedjeljak)

u TRŠĆU, Školska 1 (turistički ured) od 10.00 – 12.00 sati.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, uz projekt mobilnog šalterskog ureda (mobilno vozilo) građanima omogućava obavljanje upravnih poslova i putem mobilnog kofera s opremom za mobilne urede. Ovim se projektom građanima, poglavito onima kojima je otežan dolazak u službene prostorije policijskih postaja ili uprava, želi u svrhu poboljšanja kvalitete suradnje i pružanja usluga omogućiti na za to gore navedenim mjestima lakša i jednostavnija realizacija zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica, matičnog broja, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila.

Grad Čabar

16.03.2017 [Upisano u Događanja]

Saznajte svoj IQ!

Hrvatska Mensa organizira testiranje inteligencije u Rijeci!

Banner testiranja 150x150Hrvatska Mensa, udruga visoko inteligentnih osoba, za sve zainteresirane organizira testiranje inteligencije u Rijeci u subotu, 25.ožujka 2017. godine u prostoru gradske vijećnice, Korzo 16, Rijeka. Prijave će se primati od 13:30 do 14:00  sati na mjestu testiranja, a putem interneta prijave su moguće do 22.03.2017. do 20:00 sati. Testiranje počinje u 14:00 sati. Za testiranje se moguće prijaviti i on-line na web-stranicama Hrvatske Mense na  http://www.mensa.hr

Testiranje se obavlja pod nadzorom ovlaštenog psihologa, neverbalnog je tipa i za pristup nije potrebno nikakvo predznanje niti je važna obrazovna, kulturna, socijalna ili spolna pripadnost. Sve upute za rješavanje testa daje psiholog prije početka testiranja. Rezultat testiranja je tajan i stiže poštom na kućnu adresu, a ima međunarodno priznatu vrijednost.

Na testiranje mogu doći svi stariji od 14 godina, osim onih koji su u prošloj ili ovoj godini pristupili testiranju te onih koji su već ostvarili uvjet za učlanjenje u Mensu. Cijena testiranja na mjestu održavanja testiranja je 80 kuna po osobi, a za osobe koje su se registrirale on-line i platile unaprijed cijena je 70 kuna.

Dođite na testiranje, zabavljajte se rješavajući zadatke i na taj način saznajte nešto više o sebi!

S poštovanjem,
Hrvatska Mensa
E-mail: testiranja@mensa.hr
Web-stranice: www.mensa.hr

14.03.2017 [Upisano u Događanja]

Slijedom objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, u utorak 14. ožujka 2017. godine u 17,00 sati u Domu kulture u Tršću, održat će se predavanje na temu “Konkurentnost turističkog gospodarstva”.

Predavač: Simon Ferjuc, direktor tvrtke Tetida team
Dobrodošli!

14.03.2017 [Upisano u Događanja]

Poštovani!

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porezni obveznici su do 31. ožujka godine za koju postoji obveza poreza na kuće za odmor obvezni dostaviti podatke o kući za odmor jedinici lokalne samouprave na čijem se području ista nalazi.
Zakonom je propisno da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koja se koristi sezonski ili povremeno odnosno u kojoj se trajno ne stanuje. Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 38. Stavak 2.i3.), kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna.
Visina poreza utvrđenja je Odlukom o porezima Grada Čabra i plaća se godišnje po četvornom metru korisne površine prema rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra. Na osnovi navedenog, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Grada Čabra, Jedinstveni upravni odjel , Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. 051/829-576.

Obavijest – porez na kuće za odmor

Izjava – porez na kuće za odmor 2017.

14.03.2017 [Upisano u Događanja]

Korisnicima sredstava proračuna grada Čabra (javne potrebe)

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2016. godinu koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT potrebno je dostaviti do 31.3.2017. godine. Uz izvještaj dužni ste dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).
U slučaju ne postupanja u skladu s ovim pozivom uplaćena sredstva za 2016. godinu bit će potrebno vratiti na račun proračuna Grada Čabra, a sredstva predviđena u proračunu za 2017. godinu neće se isplatiti.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. 051 829 576

Obavijest – javne potrebe

Obrazac PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

08.03.2017 [Upisano u Događanja]

Drage sugrađanke,

2017-03-07od srca vam čestitam 8. ožujka, dan na koji tradicionalno izražavamo zahvalnost i poštovanje prema ženama, dan koji nas podsjeća na velike i hrabre žene koje su obilježile našu povijest, ali i dan posvećen svima vama koje ljubavlju, potporom i žrtvovanjem upotpunjujete naš život.
Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo, stoga neka ovaj Dan doista bude Vaš praznik.
Zato svim majkama, suprugama, sestrama, kćerkama i suradnicama, intenzivnije nego li inače, iskazujemo svoju zahvalnost i poštovanje te još odlučnije potvrđujemo vlastitu opredijeljenost za tolerantno i solidarno društvo ravnopravnih građana!

Drage čabranke, neka vam je sretan Dan žena!

Vaš gradonačelnik Kristijan Rajšel