Događanja

01.06.2019 [Upisano u Događanja]

Gradonačelnik grada Čabra uputio otvoreno pismo povodom sazivanja 15. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra:

Otvoreno pismo gradonačelnika Grada Čabra

01.06.2019 [Upisano u Događanja]

Ispred KD Čabranka d.o.o. pozivam sve zainteresirane mještane Prezida na javnu tribinu pod radnim nazivom:

“Sustav pročišćavanja otpadnih voda u Prezidu“

Datum održavanja: 05.06.2019.
Početak tribine: 18,00h
Lokacija održavanja: DVD Prezid Vatrogasna 2, Prezid

Pojašnjenje: KD Čabranka d.o.o. pozitivno je ocjenjena za kandidiranu mjeru 7.2.1 u iznosu potpore od 3.679.102,37kn. Kako prije bilo kakvih daljnjih radnji, prvo želim prezentirati mane, slabosti i prednosti projektiranog (zamišljenog) sustava, smatram potrebnim izvjestiti upravo mještane Prezida, jer Vi ste ti koji ćete isti koristiti i u konačnici morati paticipirati u iznosu.
Za sva pitanja biti ću otvoren za razgovor kao i moji sugovornici, vaši sumještani koji se također razumiju u problematiku sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Hvala Vam unaprijed na odvojenom vremenu i dolasku. Izražavam najiskreniju zahvalnost za ustupljeni prostor DVD-u Prezid.

S poštovanjem,
Mladen Stjepan Vitković
Član Uprave društva KD Čabranka

30.05.2019 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ) i člankom 24. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Skupština Društva, raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 3 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 4 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka d.o.o. Čabar

24.05.2019 [Upisano u Događanja]

Zbog velikog interesa naših sugrađana koji danas, 24.svibnja.2019. u 11,00 nisu mogli prisustvovati tribini sazvanoj na temu „KD Čabranka – problemi i rješenja“, upućuje se ponovni poziv za dan 27. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati u vijećnici grada Čabra:

Kao v.d. direktora KD Čabranka, molim predsjednike mjesnih odbora, sumještanke i sumještane grada Čabra i sve one koje interesira problematika vode za piće, da notiraju kako upućujem ovaj
Poziv na predavanje – tribinu, dana 27. 05. 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati u veliku gradsku vijećnicu sa isključivo jednom temom

„KD Čabranka – problemi i rješenja“

Pojašnjenje: kako svoju dužnost obavljam sukladno pravilima struke a shodno tome smatram da je narod, krajnji korisnici, dužan čuti sve što ga zanima molim Vas da dođete, pitate sve što Vas zanima i dobiti ćete odgovor.
Do sada ovakav način komunikacije sa narodom nije bila praksa, dokle god budem na ovoj poziciji, ovo će biti pravilo, ne iznimka.

S poštovanjem,Mladen Stjepan Vitković
v.d.direktora KD Čabranka

23.05.2019 [Upisano u Događanja]

Kao v.d. direktora KD Čabranka, molim predsjednike mjesnih odbora, sumještanke i sumještane grada Čabra i sve one koje interesira problematika vode za piće, da notiraju kako upućujem ovaj

Poziv na predavanje – tribinu, dana 24.05.2019. u 11,00h u veliku gradsku vijećnicu sa isključivo jednom temom:

“KD Čabranka – problemi i rješenja”

Pojašnjenje: kako svoju dužnost obavljam sukladno pravilima struke a shodno tome smatram da je narod, krajnji korisnici, dužan čuti sve što ga zanima, molim Vas da dođete, pitate sve što Vas zanima i dobiti ćete odgovor.
Do sada ovakav način komunikacije sa narodom nije bila praksa, dokle god budem na ovoj poziciji, ovo će biti pravilo, a ne iznimka.

S poštovanjem, Mladen Stjepan Vitković
v.d. direktora KD Čabranka

23.05.2019 [Upisano u Događanja]

Ispred KD Čabranka, v.d. direktora, temeljem ovlasti i odredbe-obveze osobe ovlaštene za zastupanje donosim slijedeću:

ODLUKU

Zabranjuje se stavljanje na tržište vode namjenjene za ljudsku potrošnju za vodoopskrbno područje grada Čabra dok se ne steknu uvjeti za normalno funkcioniranje društva te osigura obrada vode dozvoljenim postupcima.

Obaviještavam korisnike da u svim distribucijskim područjima koja su u ingerenciji KD Čabranka vodu prokuhavaju minimalno 3 minute

Obrazloženje;

Temeljem odluke Ministarstva zdravstva, uprave za sanitarnu inspekciju KLASA UP/I-540-02/17-13/272 UR BR; 534-07-4-4-9/I-17-8 rješenjem se donosi odluka o zabrani distribuciji vode za piće na cijelom području grada Čabra.

Na sjednici gradskog vijeća ova odluka svim vijećnicima je pročitana, svi su je razumjeli i svima je pojašnjeno što moramo napraviti da bi se stvari popravile.

Vijećnici su glasanjem protiv odluke o pokriću dugovanja KD Čabranka od strane grada Čabra svjesno stavili KD Čabranka u poziciju stečaja te samim time na mene prenijeli odluku koju sukladno zakonu moram donijeti jer u suprotnosti činim kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.(ugrožavanje zdravlja ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom)

Molim sve korisnike KD Čabranka da shvate kako je ovo rješenje na snazi od 27.10.2017,pravomoćno je i izvršno sa naredbom-HITNO

Kako do sada nitko nije ozbiljno shvatio ovo rješenje koje se vješto skrivalo od javnosti, molim sve korisnike da shvate kako mi je ispred svega zdravlje ljudi, struka i pridržavanje zakona o vodama ne politika. Vijećnici ovu oduku nisu prenijeli dalje, prenjeli su samo rezultate glasanja i „želju“ da s KD Čabranka natjera u stečaj. Nimalo ozbiljna odluka.

Molim da se ova ODLUKA hitno primjeni i objavi na stranicama grada Čabra jer postoji rizik za ljudsko zdravlje korištenjem trenutnog načina dezinfekcije vode za piće. Kako smo društvo koje je u blokadi i nemamo sredstva kojim bi otklonili nepravilnosti koje su detektirane, morao sam donijeti odluku kao u izreci ovoga rješenja.

Molim, pročitati i članak, iskren i istinit… bez ikakvih primisli protiv ijedne stranke, vlasti i samo sa činjenicama, poštivajući ISKLJUČIVO STRUKU.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1588/V.d.-direktora-cabarskog-komunalca-Cabranku-je-u-stecaj-otjeralo-politikanstvo.-To-je-degutantno

S poštovanjem,

Mladen Stjepan Vitković,i.g.
v.d.direktora KD Čabranka
091/254-9537

21.05.2019 [Upisano u Događanja]

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) obavještavaju se mještani naselja Donji Žagari, naselja Hrib, naselja Mandli i naselja Plešci da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega.
Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene za piće kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama sve do zdravstvenog ispravnog nalaza.
Ponovljeni monitoring izvršiti će se unutar sedam dana.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 21. svibnja 2019. godine

Vršitelj dužnosti direktora
Mladen Stjepan Vitković