Događanja, Javni natječaji

07.06.2019 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Gradsko društvo Crvenog križa Čabar raspisuje Javni natječaj za gerontodomaćicu (pomoć u kući starijim osobama).
Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

GD CK Čabar

Natječaj za gerontodomaćicu

03.06.2019 [Upisano u Događanja]

Otvoreno pismo vijećnika Gradskog vijeća grada Čabra:

Otvoreno pismo

Otvoreno pismo urudžbirano

01.06.2019 [Upisano u Događanja]

Gradonačelnik grada Čabra uputio otvoreno pismo povodom sazivanja 15. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra:

Otvoreno pismo gradonačelnika Grada Čabra

01.06.2019 [Upisano u Događanja]

Ispred KD Čabranka d.o.o. pozivam sve zainteresirane mještane Prezida na javnu tribinu pod radnim nazivom:

“Sustav pročišćavanja otpadnih voda u Prezidu“

Datum održavanja: 05.06.2019.
Početak tribine: 18,00h
Lokacija održavanja: DVD Prezid Vatrogasna 2, Prezid

Pojašnjenje: KD Čabranka d.o.o. pozitivno je ocjenjena za kandidiranu mjeru 7.2.1 u iznosu potpore od 3.679.102,37kn. Kako prije bilo kakvih daljnjih radnji, prvo želim prezentirati mane, slabosti i prednosti projektiranog (zamišljenog) sustava, smatram potrebnim izvjestiti upravo mještane Prezida, jer Vi ste ti koji ćete isti koristiti i u konačnici morati paticipirati u iznosu.
Za sva pitanja biti ću otvoren za razgovor kao i moji sugovornici, vaši sumještani koji se također razumiju u problematiku sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Hvala Vam unaprijed na odvojenom vremenu i dolasku. Izražavam najiskreniju zahvalnost za ustupljeni prostor DVD-u Prezid.

S poštovanjem,
Mladen Stjepan Vitković
Član Uprave društva KD Čabranka

30.05.2019 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ) i člankom 24. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Skupština Društva, raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 3 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 4 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka d.o.o. Čabar

24.05.2019 [Upisano u Događanja]

Zbog velikog interesa naših sugrađana koji danas, 24.svibnja.2019. u 11,00 nisu mogli prisustvovati tribini sazvanoj na temu „KD Čabranka – problemi i rješenja“, upućuje se ponovni poziv za dan 27. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati u vijećnici grada Čabra:

Kao v.d. direktora KD Čabranka, molim predsjednike mjesnih odbora, sumještanke i sumještane grada Čabra i sve one koje interesira problematika vode za piće, da notiraju kako upućujem ovaj
Poziv na predavanje – tribinu, dana 27. 05. 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati u veliku gradsku vijećnicu sa isključivo jednom temom

„KD Čabranka – problemi i rješenja“

Pojašnjenje: kako svoju dužnost obavljam sukladno pravilima struke a shodno tome smatram da je narod, krajnji korisnici, dužan čuti sve što ga zanima molim Vas da dođete, pitate sve što Vas zanima i dobiti ćete odgovor.
Do sada ovakav način komunikacije sa narodom nije bila praksa, dokle god budem na ovoj poziciji, ovo će biti pravilo, ne iznimka.

S poštovanjem,Mladen Stjepan Vitković
v.d.direktora KD Čabranka

23.05.2019 [Upisano u Događanja]

Kao v.d. direktora KD Čabranka, molim predsjednike mjesnih odbora, sumještanke i sumještane grada Čabra i sve one koje interesira problematika vode za piće, da notiraju kako upućujem ovaj

Poziv na predavanje – tribinu, dana 24.05.2019. u 11,00h u veliku gradsku vijećnicu sa isključivo jednom temom:

“KD Čabranka – problemi i rješenja”

Pojašnjenje: kako svoju dužnost obavljam sukladno pravilima struke a shodno tome smatram da je narod, krajnji korisnici, dužan čuti sve što ga zanima, molim Vas da dođete, pitate sve što Vas zanima i dobiti ćete odgovor.
Do sada ovakav način komunikacije sa narodom nije bila praksa, dokle god budem na ovoj poziciji, ovo će biti pravilo, a ne iznimka.

S poštovanjem, Mladen Stjepan Vitković
v.d. direktora KD Čabranka