Javna nabava

25.04.2016 [Upisano u Javna nabava]

Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda o nabavi usluga:
Izrada Studije o utjecaju na okoliš za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Peterkov Laz.

Poziv na dostavu ponuda – Studija o utjecaju na okoliš

27.03.2015 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda.
Naručitelj provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti: Ugovor o javnoj nabavi novog maloteretnog kombi vozila putem financijskog leasinga.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 85.000,00 kuna bez PDV-a, uključivo provizije, kamatu i sve troškove u 5 godina otplate.

Poziv na dostavu ponuda – Kombi vozilo

Obrazac 1 – Troškovnik

Obrazac 2 – Ponudbeni list

Obrazac 3 – Podaci o zajednici ponuditelja

Obrazac 4 – Podaci o podizvoditelju

Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6 – Specifikacija tehničkih karakteristika

10.02.2015 [Upisano u Javna nabava]

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) i na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) Gradonačelnik grada Čabra dana 19. prosinca 2014. godine donosi

Plan nabave grada Čabra za 2015. godinu

18.07.2014 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Grad Čabar obljavljuje Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova asfaltiranja i krpanja cesta na području grada Čabra, sukladno troškovniku i pozivu na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti. Radovi se sastoje od pripremnih radova strojnog zarezivanja postojećeg asfalta i čišćenja udarnih rupa, dobave tamponskog materijala i ugradnje novog asfaltnog sloja.

Poziv na dostavu ponuda – asfaltiranje 2014.

29.04.2014 [Upisano u Događanja, Javna nabava]

Grad Čabar obljavljuje Poziv na dostavu ponuda za dobavu i dostavu loživog ulja za potrebe grijanja prostora paviljona dvorca Zrinski u Čabru u postupku nabave bagatelne vrijednosti.

Poziv na dostavu ponuda – lož ulje 2014

16.02.2014 [Upisano u Javna nabava]

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13), na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i  Proračuna grada Čabra za 2014. godinu, Gradonačelnik grada Čabra dana 19. prosinca 2013. godine donosi

Plan nabave grada Čabra za 2014. godinu