Događanja, Javni natječaji, Poduzetništvo

18.06.2015 [Upisano u Događanja, Javni natječaji, Poduzetništvo]

Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 27. Izjave o osnivanju KD “Čabranka” d.o.o. Čabar, donosi ODLUKU o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prijam u radni odnos

Članak 1.
Djelomično se poništava Javni natječaj za prijam u radni odnos; KLASA: 363-01/15-01/90, URBROJ: 2108-03-05/1-15-1 pod točkom 2. za radno mjesto: elektrotehničara, objavljen dana 09. lipnja 2015. godine na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Čabra.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 363-01/15-01/90
URBROJ: 2108-03-05/1-15-2

Čabar, 18. lipnja 2015. godine

Direktor Društva
Leonard Vesel

27.03.2015 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda.
Naručitelj provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti: Ugovor o javnoj nabavi novog maloteretnog kombi vozila putem financijskog leasinga.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 85.000,00 kuna bez PDV-a, uključivo provizije, kamatu i sve troškove u 5 godina otplate.

Poziv na dostavu ponuda – Kombi vozilo

Obrazac 1 – Troškovnik

Obrazac 2 – Ponudbeni list

Obrazac 3 – Podaci o zajednici ponuditelja

Obrazac 4 – Podaci o podizvoditelju

Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6 – Specifikacija tehničkih karakteristika

06.03.2015 [Upisano u Događanja, Poduzetništvo]

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta ” Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program je namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika i najvredniji je od 2012. godine od kada se provodi. Ove godine program se  provodi u tri osnovna programa – “Mikro i malo poduzetništvo i obrt”, “Sredstva iz fondova EU” te “Lakši pristup financiranju”. Najniža potpora poduzetnicima i obrtnicima unutar programa Poduzetnički impuls je 10 tisuća kuna, a najveća 15 milijuna kuna. Očekuje se  da će biti podijeljeno 1.300 potpora. Više…

21.01.2015 [Upisano u Događanja, Javni natječaji, Poduzetništvo]

Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 27. Izjave o osnivanju KD “Čabranka” d.o.o. Čabar, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos djelatnika/ce

1 izvršitelj/ica
Naziv radnog mjesta: Vodoinstalater/ka Više…

Grad Čabar poziva sve udruge koje djeluju na području Grada kao i sve zainteresirane sugrađane da se uključe u organizaciju potpisivanja peticije protiv gubitka statusa i olakšica stupanjem na snagu novog Zakona o regionalnom razvoju (od 01.01.2015.) i izmjenama Zakona o brdsko planinskim područjima (od 01.01.2015.) kao temelja budućnosti i opstojnosti Gorskog kotara

“ZA SPAS GORSKOG KOTARA” Više…

18.07.2014 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Grad Čabar obljavljuje Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova asfaltiranja i krpanja cesta na području grada Čabra, sukladno troškovniku i pozivu na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti. Radovi se sastoje od pripremnih radova strojnog zarezivanja postojećeg asfalta i čišćenja udarnih rupa, dobave tamponskog materijala i ugradnje novog asfaltnog sloja.

Poziv na dostavu ponuda – asfaltiranje 2014.

09.07.2014 [Upisano u Događanja, Poduzetništvo]

plakat radionice-2U ponedjeljak, 14. srpnja 2014. godine, u Domu kulture u Tršću, održat će se informativna radionica “EU fondovi ” mogućnosti ulaganja”. Radionicu organizira Lokalna akcijska grupa Gorski kotar (LAG Gorski kotar), uz konzultanticu Tatjanu Malečić Pezelj iz tvrtke Centum percent d.o.o. Radionica će se održati s početkom u 18,00 sati i besplatna je za sve zainteresirane.

Čabar – Poziv na radionice srpanj 2014.

Ukoliko imate ideju – projekt kojeg želite financirati iz EU fondova, radionica ovakvog informativnog karaktera upravo je ono što Vam je potrebno!
Dođite i doznajte sve potrebne informacije o sustavu EU financiranja u ruralnim područjima Hrvatske, posebno u Gorskom kotaru.