Crveni križ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Sjedište: Čabar, Narodnog Oslobođenja 2

Ravnatelj: Dušan Muhvić                                                                            Predsjednik: Kristijan Rajšel, prof.

Tel:  051/829-574                                                                                        Fax: 051/821-137

Radno vrijeme:   07:00 ” 15:00                                                               Prijem stranaka: 07:00 ” 15:00

 

POVIJEST DRUŠTVA

Dobrovoljno darivanje krvi na području Čabra vrši se od 1962. godine. U početku se organiziralo 2 puta godišnje preko Zavoda za transfuziju krvi Zagreba, a kasnije preko KBC-a Zavoda za transfuziju krvi Rijeka.

Prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana (NN 10/90), dana 14.rujna 1994. godine Općinsko društvo Crvenog križa Čabar preimenovano je u Gradsko društvo Crvenog križa Čabar.

Od 1997. do 2008.g. krv se na području grada Čabra, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Čabar, uzimala 3 puta godišnje, a od 28.1.2008. god. povećano je na 4 puta godišnje.

Dobrovoljni, neplaćeni davatelj krvi je osoba koja daje krv, plazmu ili druge sastojke krvi dragovoljno i zato nije plaćen niti u novčanom niti u nekom drugom obliku koji bi mogao biti zamjena za novac.

Osnovna načela davanja krvi su: dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost. Osiguranje krvi i krvnih pripravaka temelji se na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu.

BENEFICIJE DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, čl. 14.a), a na temelju izdane pismene potvrde Gradskog društva Crvenog križa Čabar, davatelji krvi

  • žene s više od 25 davanja krvi, i
  • muškarci s više od 35 davanja krvi

ostvaruju pravo na oslobađanje od participacije u troškovima zdravstvene zaštite.

Za svako darivanje krvi, radnici-dobrovoljni darivatelji krvi, ostvaruju pravo na jedan slobodan dan od strane Poslodavca u skladu sa člankom 65. stavak 6. Zakona o radu  (NN 149/09), odnosno prema međusobno potpisanom kolektivnom ugovoru između Poslodavca i Sindikata dotične tvrtke.
Svi davatelji krvi osigurani su od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme dolaska i odlaska s mjesta davanja krvi te vrijeme provedeno na akciji davanja krvi.

Gradsko društvo Crvenog križa Čabar povodom DANA DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI25.listopada, organizira godišnji prijem kod gradonačelnika grada Čabra te svečanu sjednicu davatelja krvi na kojoj se dodjeljuju godišnja priznanja Hrvatskog Crvenog križa.

Priznanja Hrvatskog Crvenog križa:

Davatelji krvi ” ŽENE

Zahvalnica i značka za 1, 5, 10, 20 i 25 puta darovanu krv
Zahvalnica i mali srebrnjak za 35 puta darovanu krv
Zahvalnica i veliki srebrnjak za 55 puta darovanu krv
Zahvalnica i zlatni znak za 75 puta darovanu krv
Zahvalnica za izvanredni uspjeh za 100, 125 i 150 puta darovanu krv

Davatelji krvi – MUŠKARCI
Zahvalnica i značka za 1, 10, 20, 30 i 40 puta darovanu krv
Zahvalnica i mali srebrnjak za 50 puta darovanu krv
Zahvalnica i veliki srebrnjak za 75 puta darovanu krv
Zahvalnica i zlatni znak za 100 puta darovanu krv
Zahvalnica za izvanredni uspjeh za 125, 150 i 200 puta darovanu krv

Posebne zahvalnice
Završna zahvalnica dugogodišnjem davatelju krvi za prestanak davanja krvi zbog zdravstvenog razloga ili godina starosti
Obiteljska zahvalnica obiteljima čija dva ili više članova kontinuirano daju krv 5 godina
Zahvalnica za članove Crvenog križa i aktive dobrovoljnog davalaštva krvi
Zahvalnica za doprinos razvoju davalaštva

Visoka državna priznanja i odlikovanja
Odličje predsjednika Republike Hrvatske – Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske ženama koje su 75 puta dale krv i muškarcima koji su 100 puta dali krv

DAVANJE KRVI U BROJKAMA

Osobe s najviše davanja krvi u Gradskom društvu Crvenog križa Čabar:

Broj davanja krvi
Josip Lakota, Kozji Vrh, Šumarska 7, Prezid 95
Andrija Zbašnik,  N.Oslobođenja 20, Čabar 93
Marijan Janeš, Mandli, A.Muhvića 21, Plešce 86
Filip Žagar, Vrhovci 5 Tršće 85
Franjo Turk, B.Š.Adamića 15, Gerovo 82
Dragutin Kvaternik, I.G.Kovačića 6, Čabar 80
Zvonko Rajšel, I.G.Kovačića 22, Čabar 77
Josip Kuzele, A.Muhvića 18, Plešce 77
Dušan Muhvić, A.Muhvića 1/1, Plešce 76
Antun Muhvić, A.Muhvića 15, Plešce 72
Vladimir Kuzele, A.Muhvića 7/1, Plešce 72
Blaženko Ožbolt, Mandli,  A.Muhvića 12, Plešce 70
Petar Lautar, B.Žagar, Prezid 66
Davor Kovač, E.Kvaternika 6, Gerovo 65
Vjekoslav Turk, Frbežari 8, Tršće 64

BROJ DAVATELJA KRVI NA PODRUČJU ČABRA PO GODINAMA

Svi davatelji krvi informirani su o akciji davanja krvi putem poslanog poziva, oglasom u novinama ili putem dostavljenih plakata po mjestima i zdravstvenim ambulantama.

Program darivanja krvi po mjesecima i mjestima za 2012.godinu:

1. 23.siječnja ČABAR, PLEŠCE 50 darivatelja
2. 24. siječnja GEROVO, TRŠĆE, PREZID 50 darivatelja
3. 23. travnja ČABAR, PLEŠCE 50 darivatelja
4. 24. travnja GEROVO, TRŠĆE, PREZID 50 darivatelja
5. 23. srpnja ČABAR, PLEŠCE 50 darivatelja
6. 24. srpnja GEROVO, TRŠĆE, PREZID 50 darivatelja
7. 22. listopada ČABAR, PLEŠCE 50 darivatelja
8. 23. listopada GEROVO, TRŠĆE, PREZID 50 darivatelja

Rezervne ” dopunske opcije:

Posebne akcije davanja krvi za odbijene osobe ” po potrebi i međusobnom dogovoru dovoze se članovi u KBC Rijeka

Dva puta godišnje dopunske akcije do 10 osoba ” svibanj i studeni u 2012.godini

NATJECANJA

Svake se godine održavaju županijska i državna natjecanja u prvoj pomoći, i to u dvije kategorije, osnovna i srednja škola. Gradsko društvo Crvenog križa Čabar redovito obavještava djecu i mladež s našeg područja o mogućnosti sudjelovanja na navedenim natjecanjima za koje redovito ima zainteresiranih.

Natjecanje se sastoji od testiranja znanja o pokretu Crvenog križa, pravima djeteta i humanitarnom pravu te demonstracijama na radilištima gdje učenici pokazuju naučene vještine u pružanju prve pomoći unesrećenim osobama.

Na 14. županijskom i 3. međužupanijskom susretu mladeži Hrvatskog Crvenog križa održanom u Vrbovskom, i ove su godine sudjelovali naši školarci.

Više o susretu pročitajte na www.gorskenovosti.com/wordpress/?p=3775

Korisne informacije o davanjima krvi u Hrvatskoj kao i pružanju prve pomoći, možete pročitati na stranicama Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr).

Ozljede i bolesti ugrožavaju ljudski život, a krv je često nezamjenjivi lijek.
Jedini izvor krvi je čovjek – davatelj krvi.
Stoga pokažite plemenitost, budite davatelj krvi, i otkrijte najbolji dio sebe!