Gradsko vijeæe Èabra prvi put vodi žena - Vazma Malnar (èetvrta s lijeva)

Gradsko vijeće Čabra

1. VAZMA MALNAR, predsjednica (HSS)
2. VESNA KOVAČ, potpredsjednica (SDP)

3. IVANKA KRIŽ (SDP)
4. MARINETA TURK (SDP)
5. ANDREJA VRUS MARKOVČIĆ (SDP)
6. DENIS TURK (SDP)
7. LEONARD VESEL (SRNA)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ANA RENDULIĆ (HDZ)
10. BERISLAV KVESIĆ (HDZ)
11. GREGOR TUŠEK (PGS- LABURISTI)
12. ALAIN STOJAN LESKOVAR (LGB Alaina Stojana Leskovara)
13. SANJA JANEŠ (LGB Sanje Janeš)