Stalna tijela Gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo:
Ivanka Križ, predsjednica
Berislav Kvesić
Antun Malnar

Odbor za izbor i imenovanje:
Vesna Kovač, predsjednica
Martin Kvaternik
Denis Turk

Odbor za statutarno pravna pitanja:

 

Odbor za društvene djelatnosti:

 

Odbor za gospodarstvo i razvoj:

 

Odbor za komunalne djelatnosti:

 

Odbor za malogranični promet i suradnju:

 

Odbor za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo:

 

Odbor za turizam: