Stalna tijela Gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo:
Ivanka Križ, predsjednica
Gregor Tušek
Vidoslav Žagar

Odbor za izbor i imenovanje:
Sanja Janeš, predsjednica
Leo Jelenc
Ivan Kvesić

Odbor za statutarno pravna pitanja:
Sandra Volf, predsjednica
Marina Žagar
Alen Lipovac

Odbor za društvene djelatnosti:
Ivan Kvesić, predsjednik
Sanja Janeš
Leo Jelenc
Ivanka Turk
Sanja Arh Fučak

Odbor za gospodarstvo i razvoj:
Dragan Katalinić, predsjednik
Vedran Jašarević
Anton Štimac
Josip Šoštarić
Damjan Šoštarić
Samir Ramčić
Antun Klepac

Odbor za komunalne djelatnosti:
Antun Turk, predsjednik
Josip Šoštarić
Gregor Tušek
Ivan Šoštarić
Alen Malnar

Odbor za malogranični promet i suradnju:
Denis Turk, predsjednik
Lidija Obajdin
Jasenka Hoge
Alen Leskovar
Leonard Vesel

Odbor za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo:
Predrag Janeš, predsjednik
Gregor Tušek
Anita Pintar
Bojan Lipovac
Ana Rendulić

Odbor za turizam:
Leo Jelenc, predsjednik
Branko Ožbolt
Mirjana Jurković
Ratko Pavlić
Zvonimir Lipovac