Komunalna djelatnost

KOMUNALNO DRUŠTVO “ČABRANKA” d.o.o. 

Sjedište: Čabar, Narodnog oslobođenja 2

Direktor: Leonard Vesel
e-mail: leonard.vesel@kd-cabranka.hr

Tel.: 051/829-572
Fax: 051/821-460

Administrativno-financijski djelatnik: Goranka Hudolin
e-mail: goranka.hudolin@kd-cabranka.hr
Tel.: 051/829-497

Djelatnik za pravne i opće poslove: Dominik Čop, dipl.iur.
Tel:  051 829 572
e-mail: dominik.cop@kd-cabranka.hr

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00
Rad sa strankama: utorak 08:00-12:00, četvrtak 08:00-12:00

Dnevni odmor: 10:00-10:30

Napomena: Ukoliko, zbog odsustva, ovlaštene osobe nema u prostorijama društva, za razne informacije iz djelatnosti vodoopskrbe možete se obratiti Goranki Hudolin u prostorijama Gradske uprave.

 

Djelatnost: sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

Odluka o uvjetima isporuke vodnih usluga na području grada Čabra

Odluka o cijeni vodnih usluga 14.01.2013.

Odluka o cijeni vodnih usluga 06.05.2013.

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga 20.09.2012

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga 07.02.2013

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga 12.05.2014

Registar Ugovora o javnoj nabavi – 2015 (ažurirano 30.12.2015.)

Plan nabave za 2017.g

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI  (“NARODNE NOVINE” BROJ 90/11)

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) Komunalno društvo “Čabranka” d.o.o. Čabar kao sektorski naručitelj objavljuje da predstavnici naručitelja, jedini član Uprave i članovi Nadzornog odbora ne obavljaju  upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 %. Stoga ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, odnosno nema gospodarskih subjekata s kojima KD Čabranka d.o.o. Čabar kao sektorski naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Tekst o kloru