Gerovo

Gerovo je jedno od najstarijih mjesta u Gorskom kotaru. Spominje se već u XI. stoljeću. Župa je u njemu utemeljena 1504. godine. U doba Zrinskih Gerovo je jedno vrijeme bilo sjedište Gorskog kotara. Danas je najveće industrijsko mjestu u Gradu Čabru. Iz Gerova putovi vode na Risnjak i Snježnik, na prostrane planinske sjenokoše, lovišta, izvor Kupe…

Vijeće mjesnog odbora Gerovo za razdoblje 2015.-2019.g:
1. Josip Čop (SDP), predsjednik
2. Cvetko Bukovac (SDP), član
3. Marko Turk  (SDP), član
4. Alen Malnar (HDZ), član
5. Anđelko Klepac  (HDZ), član