Osnovna škola

OSNOVNA ŠKOLA ”PETAR ZRINSKI” Čabar

Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Ravnatelj: Silvana Šebalj – Mačkić

Tel: 051  821 147

Fax: 051 821 016

e-mail: os-cabar-001@skole.t-com.hr

www.os-pzrinski-cabar.skole.hr

 

Uz matičnu školu u Čabru djeluju i područne škole u Prezidu, Tršću, Gerovu i Plešcima.