Novosti

07.03.2017 [Događanja]

Ministarstvo turizma je dana 06.03.2017. godine objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

• Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i objekata u domaćinstvu
• Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
• Mjera C – dostupnost i sigurnost
• Mjera D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe  – privatni iznajmljivači.
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.
Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje zaključno do 10. travnja.2017. Sve informacije o uvjetima i načinu prijave te potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370.

Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. od 02. travnja 2014. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu referenta za komunalne poslove /zamjena za rodiljni dopust/

Broj izvršitelja: 1
Naziv radnog mjesta: referent za komunalne poslove
Ugovor o radu: na određeno vrijeme / do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog dopusta
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Natječaj KTD – referent za komunalne poslove

06.03.2017 [Događanja]

Dopis biljeznikGradonačelnik Kristijan Rajšel uputio je upit Ministrastvu pravosuđa, koji je proslijeđen i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, vezano uz rad javnog bilježnika u Čabru.

 

Na temelju  članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru Službene novine Primorsko goranske županije br. 17/14, donosim

Odluku o provedbi i imenovanju povjerenstva javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra

Natječaj JAVNA RASVJETA

01.03.2017 [Događanja]

AutotransZbog urušavanja potpornog zida prometnice između Zamosta i Malog Luga, Autotrans je privremeno izmijenio način prometovanja na relaciji Čabar-Delnice.
Obavijest Autotransa u prilogu.

Zahvaljujemo na razumijevanju!
Grad Čabar

Grad Čabar – izmjena prometovanja

Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra :

kč. br.1/825, površine 3392 m2 ( 943 čhv)  i kč. br. 1/826 , površine 6862 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću. Više…

23.02.2017 [Događanja]

Financijski izvještaj proračuna grada Čabra za 2016. godinu.

2016 – PRORAČUN

15.02.2017 [Događanja]

natjecajIstrakop d.o.o., Partizanska 4/1, 52440 Poreč, trgovačko društvo sa 35. godina  postojanja zbog povećanja obima poslova i proširenja poslovanja raspisuje ovaj oglas za slobodna radna mjesta :

1. Diplomirani inženjer građevine  sa položenim stručnim ispitom za voditelja radova u niskogradnji
2. Poslovođa za  vođenje i upravljanje grupom u niskogradnji.
3. Zidari,tesari,betonirci više izvršitelja (može i uhodana grupa od 5 do 8 majstora)
4. Pomoćni radnici u građevini
5. Vozač samohodne  gradilišne autobetonare Carmix 3.5m3 i 5.5m3
6. Vozač gradilišnog danpera 30m3
7. Strojar na bageru ,gusjeničaru, točkašu i konbinirki

Svi gore navedeni moraju imati iskustvo u struci od najmanje 5. godina osim točke 4. Natječaj je otvoren do popunjenja, zamolbe sa životopisom i dokazom o stručnoj spremi poslati na adresu trgovačkog društva putem pošte, ili na email: istrakop@pu.t-com.hr ili na telefon 052/452630, 098/334084.

Nakon analize zaprimljenih ponuda biti ćete pozvani sa strane društva na razgovor. Rad na neodređeno (stalni radni odnos) uz probni rok. Za sve djelatnike koji nisu iz domicilnog okruženja imaju osiguran boravak i hranu.

Direktor: Branko Kovačić