Novosti

08.03.2018 [Događanja]

Život svakog od nas obilježen je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena, naših majki, supruga, sestara, prijateljica, kćeri, suradnica…Vi ste one koje bogatite svijet u kojem živimo i zato, neka ovaj Dan žena doista bude Vaš praznik.

Tim povodom, svim sugrađankama, svima vama drage čabranke, najiskrenije želim sretan Dan žena.

Neka ovaj dan uistinu bude slavlje Vaše afirmacije i ravnopravnosti, potvrda našeg poštovanja i zahvalnosti.

Od srca, svim ženama želim da ih uvažavanje i pažnja, osobito izraženi na današnji dan, prate cijele godine.

Vaš gradonačelnik
Kristijan Rajšel

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. Sukladno objavljenim uputama ( upute su objavljene dana 01. ožujka 2018. godine) dana 08. ožujka 2018. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati u gradskoj vijećnici grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 17/18 od 21. veljače 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Čabra, na radno mjesto – komunalni redar.

2. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava:
– Marko Habjan, Selo 8, Selo, Tršće
te da isti može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 9.00 sati i trajat će 45 minuta.

4. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidatu možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 09.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u uputama koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici grada Čabra dana 01. ožujka 2018. godine (www.cabar.hr).

5. Intervju će se provesti samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.

6. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici.

Predsjednik povjerenstva
Alen Lipovac, dipl. iur.

07.03.2018 [Događanja]

Uvodi se redukcija vode na području naselja Gerovo zbog kvara na vodovodnom sustavu, u vremenu od 22-06 do daljnjeg, odnosno do pronalaska kvara. Povremeno će navedeni ostajati bez vode i tijekom dana.

KD Čabranka

03.03.2018 [Događanja]

Temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), grad Čabar objavljuje

Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području grada Čabra, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) dostave gradu Čabru podatke o lokacijama građevina (više/stambene građevine, garaže, pomoćni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Navedeni podaci dostavljaju se u obliku popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest, zaključno do 31. ožujka 2018. godine.
Obrazac za prijavu građevina na području grada Čabra u kojima se nalazi azbest

Ispunjeni obrasci se mogu dostaviti:
– osobno u pisarnicu grada Čabra ili poštom na adresu: Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
– na e-mail info@cabar.hr

Prikupljeni podaci će se, po isteku roka za prijavu, proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Grad Čabar

01.03.2018 [Događanja]

Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra:

Upute kandidatima

27.02.2018 [Događanja]

Sutra, u srijedu 28. veljače, nema nastave u Srednjoj školi “Vladimir Nazor” Čabar.

Grad Čabar

26.02.2018 [Događanja]

Zbog loših vremenskih uvjeta, Autotrans za sutra ujutro ukida sve linije na području Gorskog kotara. Linije za i iz Prezida, Čabra, Gerova, Crnog Luga, Vrata, Fužina, Vrbovskog i okolice, Broda na Kupi, Mrkoplja, Lokava, Lučica, Brod Moravica i Skrada, kao i lokalne linije za Rijeku s polaskom u 5:40, 6:40 i 8:00 h… javljaju iz Autoransa Rijeka