Novosti

23.05.2019 [Događanja]

Ispred KD Čabranka, v.d. direktora, temeljem ovlasti i odredbe-obveze osobe ovlaštene za zastupanje donosim slijedeću:

ODLUKU

Zabranjuje se stavljanje na tržište vode namjenjene za ljudsku potrošnju za vodoopskrbno područje grada Čabra dok se ne steknu uvjeti za normalno funkcioniranje društva te osigura obrada vode dozvoljenim postupcima.

Obaviještavam korisnike da u svim distribucijskim područjima koja su u ingerenciji KD Čabranka vodu prokuhavaju minimalno 3 minute

Obrazloženje;

Temeljem odluke Ministarstva zdravstva, uprave za sanitarnu inspekciju KLASA UP/I-540-02/17-13/272 UR BR; 534-07-4-4-9/I-17-8 rješenjem se donosi odluka o zabrani distribuciji vode za piće na cijelom području grada Čabra.

Na sjednici gradskog vijeća ova odluka svim vijećnicima je pročitana, svi su je razumjeli i svima je pojašnjeno što moramo napraviti da bi se stvari popravile.

Vijećnici su glasanjem protiv odluke o pokriću dugovanja KD Čabranka od strane grada Čabra svjesno stavili KD Čabranka u poziciju stečaja te samim time na mene prenijeli odluku koju sukladno zakonu moram donijeti jer u suprotnosti činim kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.(ugrožavanje zdravlja ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom)

Molim sve korisnike KD Čabranka da shvate kako je ovo rješenje na snazi od 27.10.2017,pravomoćno je i izvršno sa naredbom-HITNO

Kako do sada nitko nije ozbiljno shvatio ovo rješenje koje se vješto skrivalo od javnosti, molim sve korisnike da shvate kako mi je ispred svega zdravlje ljudi, struka i pridržavanje zakona o vodama ne politika. Vijećnici ovu oduku nisu prenijeli dalje, prenjeli su samo rezultate glasanja i „želju“ da s KD Čabranka natjera u stečaj. Nimalo ozbiljna odluka.

Molim da se ova ODLUKA hitno primjeni i objavi na stranicama grada Čabra jer postoji rizik za ljudsko zdravlje korištenjem trenutnog načina dezinfekcije vode za piće. Kako smo društvo koje je u blokadi i nemamo sredstva kojim bi otklonili nepravilnosti koje su detektirane, morao sam donijeti odluku kao u izreci ovoga rješenja.

Molim, pročitati i članak, iskren i istinit… bez ikakvih primisli protiv ijedne stranke, vlasti i samo sa činjenicama, poštivajući ISKLJUČIVO STRUKU.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1588/V.d.-direktora-cabarskog-komunalca-Cabranku-je-u-stecaj-otjeralo-politikanstvo.-To-je-degutantno

S poštovanjem,

Mladen Stjepan Vitković,i.g.
v.d.direktora KD Čabranka
091/254-9537

21.05.2019 [Događanja]

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) obavještavaju se mještani naselja Donji Žagari, naselja Hrib, naselja Mandli i naselja Plešci da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega.
Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene za piće kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama sve do zdravstvenog ispravnog nalaza.
Ponovljeni monitoring izvršiti će se unutar sedam dana.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 21. svibnja 2019. godine

Vršitelj dužnosti direktora
Mladen Stjepan Vitković

16.05.2019 [Događanja]

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO – u grada Čabra za 2019. godinu (KLASA: 130-01/19-01/01, URBROJ: 2108-02/1-19-1 od 07. siječnja 2019. godine) Gradonačelnik grada Čabra objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra.

Javni poziv – stručno osposobljavanje 2019.

Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a.

Opis predmeta nabave:
Izvođenje radova na zamjeni pokrova na domu kulture u Tršću, sukladno troškovniku i pozivu na dostavu ponuda. Radovi se sastoje od pripremnih radova tj. izrade skele i demontažno montažnih radova, rušenja i demontaže postojećeg pokrova, limarskih radova na olucima, podložnim limovima i opšavima, krovopokrivačkih radova i ostalih radova koji se odnose na čišćenje gradilišta.

Poziv na dostavu ponuda – Dom kulture Tršće

Troškovnik obrtničko građevinskih radova

Izmjena objave 15.05.2019.

Grad Čabar objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

OBAVIJEST I ZAPISNIK DOM KULTURE

Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a.

Opis predmeta nabave:
Izvođenje radova na zamjeni pokrova mrtvačnice u Tršću, sukladno troškovniku i pozivu na dostavu ponuda. Radovi se sastoje od demontažno montažnih radova, limarskih i drugih radova na opšavima i olucima te pokrivanje krova cijepom.

Poziv na dostavu ponuda – mrtvačnica Tršće

Izmjena obavijesti, 26.04.2019.

Mijenja se troškovnik radova na Mrtvačnici Tršće.
Produžuje se rok za dostavu ponuda do 3. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda – mrtvačnica Tršće – IZMJENA

Izmjena obavijesti, 15.05.2019.

Grad Čabar objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

OBAVIJEST I ZAPISNIK MRTVAČNICA TRŠĆE

13.05.2019 [Događanja]

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra objavljuje dana 13. svibnja 2019. godine Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća slovenske nacionalne manjine u gradu Čabru.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru

11.05.2019 [Događanja, Kultura]

Proteklog vikenda, 11. puta za redom, Društvo »Goranin« Zagreb, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba organiziralo je manifestaciju „Gorani u metropoli“. Prilika je to za prezentiranje običaja, jela i pića Gorskog kotara, ali i druženje, kako međusobno tako i sa onima koje su životni putovi iz Gorskog kotara odveli u metropolu. Više…