Poljoprivreda

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TISA

Sjedište: Čabar, Narodnog oslobođenja 2
Upravitelj: Marinela Čop, dipl.oec.
Zamjenica: Mladenka Markovčić

Tel: 051/829-573
Fax: 051/821-137

Radno vrijeme: 07:00 ” 15:00
Prijem stranaka: 07:00 ” 15:00

Poljoprivredna zadruga Tisa, koja je dobila naziv po zaštićenom četinarskom drvu, već pet godina služi svojim članovima kao servis i pomoć za uspješniji razvitak poljoprivredne i stočarske proizvodnje. Zadrugu je 2006. godine osnovalo 11 poljoprivrednika, svi stočari s ovoga područja, a danas broji 55 članova-zadrugara.

U redovite aktivnosti i poslovanje Zadruge spada i nabavka stočne hrane, plavog dizela, sjemenskog krumpira, sadnica voćaka, kukuruza te baliranje sijena za svoje članove.
Aktivnosti zadruge usmjerene su i na organiziranje predavanja s temama koje su za proizvođače najzanimljivije, kao što su: prehrana stoke, kontrola mlijeka, proizvodnja sira, analiza tla itd. Upravo kao organizator ovakvih predavanja Zadruga se čvrsto povezala s Centrom za brdsko planinsku poljoprivredu, Hrvatskom poljoprivrednom komorom te Kmetijskim zavodom iz Ljubljane.

Novčani poticaji
Nastojanja poljoprivrednika dodatno prati Grad Čabar osiguravanjem sredstava za sufinanciranje poljoprivrednih kredita za nabavku opreme i poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednike na području grada Čabra. Tako je u 2010. godini za subvencije kamata banci za kredite poljoprivrednika izdvojeno 30.000 kn dok je u 2011. godini za tu svrhu predviđen iznos od 50.000 kn.
Pored toga, u proračunu se svake godine izdvajaju sredstva za sufinanciranje veterinarskih usluga, i to 50% ukupnog iznosa troška te prijevoz mlijeka u iznosu od 0,25 kuna po litri. Za sufinanciranje veterinarskih usluga u 2009. godini izdvojeno je 74.316,00 kn, a u 2010. g. 63.176,00 kn. Za subvencije prijevoza mlijeka u 2010. godini utrošeno je 78.000,00 kn, a za 2011. godinu, u Proračunu Grada za tu namjenu, predviđen je iznos od 72.000,00 kuna.
Svi novčani poticaji iz gradskog proračuna za razvoj poljoprivrede, upućuju se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima putem Zadruge. Tako je primjerice u 2009. godini utrošeno na razne vrste poticaja 169.915,00 kn, a kojim sredstvima su u iznosu od 130.120,00 kn plaćeni poticaji za krave, ovce, koze i divljač dok je 39.795,00 kn utrošeno za poticaje krava-tele, prvotelke, pčele, bobičasto voće, nabavku muzilica te sufinanciranje troškova analize tla. U 2010. godini za tu je namjenu iz proračuna Grada utrošeno 221.550,00 kuna, a sredstva su namjenski iskorištena za krave, ovce, koze i divljač u ukupnom iznosu od 160.710,00 kn dok je preostalih 60.840,00 kn utrošeno za poticaje vezane uz krava-tele, prvotelke, konje, pčele i bobičasto voće, sve to uz ispunjavanje unaprijed određenih uvjeta. Zadruga pri tome priprema svu prijeko potrebnu dokumentaciju i podatke o brojnom stanju grla ovoga područja te u ime svojih članova osigurava novčana sredstva.

Uz navedenu poljoprivrednu zadrugu, na području Čabra djeluje i Poljoprivredna zadruga Prezid osnovana 2004. godine, a broji šest članova.

Vodič za poljoprivrednike:
Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Način ostvarivanja prava na potpore
Sredstva iz EU projekata
Proizvodnja alkoholnih pića na poljoprivrednom gospodarstvu
Vina i njihova registracija
Obvezno označavanje i upis u Jedinstveni registar domaćih životinja
Proizvodnja sira na gospodarstvu

Poljoprivredne organizacije:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA
Područni odjel Primorsko-goranske županije
Mrkopalj, Stari kraj 3
Stručni suradnik za stočarstvo: Predrag Janeš, bacc.ing.agr.
Tel/fax: 051 833 596
e-mail: predrag.janes@komora.hr

http://www.komora.hr/

CENTAR ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Stara Sušica, Karolinska cesta 87
Ravnatelj: Dalibor Šoštarić
Tel/fax: 051 819 589, 051 791 066
e-mail: cbpp@cbpp.hr

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Ured Primorsko-goranske županije
Predstojnik/voditelj: Ivana Majdenić, dr.vet.med
Delnice, Školska 25
Tel: 051/313-760
Fax: 051/313-132

http://www.hpa.hr/

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica Primorsko-goranske županije, Rijeka
Ured Delnice
Delnice, Trg 138. Brigade HV 4
Zamjenik voditelja: Josip Milišić
Tel: 051 814 263

http://www.apprrr.hr/

VETERINARSKA STANICA d.o.o.  Delnice
Delnice, Grabanj 8
Direktor: Ivica Žagar, dr.vet.med
Tel: 051 812 016

VETERINARSKO POLJOPRIVREDNA APOTEKA
Delnice, Grabanj 8
Tel: 051 814 435

HPA STOČARSKA SLUŽBA Delnice
Delnice, Školska 25
Tel: 051 313 132