Potporne institucije

Za sve one koji se tek upuštaju u poduzetničke vode, ali i one poduzetnike koji žele proširiti ili unaprijediti već postojeće poslove, postoji niz institucija, udruga i potpornih centara kojima se mogu obratiti za pomoć.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA

HGK je samostalna stručno-poslovna organizacija koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Kontakt:
Miranda Bralić-Pavia, dipl.oec, Odsjek za malo gospodarstvo
Tel: 051/209-145
Bulevar oslobođenja 23,
51000 Rijeka
e-mail: hgkri@hgk.hr                                                                                                                                                                                  www.hgk.hr

 

OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Obrtnička komora PGŽ, područna Obrtnička komora Rijeka osnovana je 1985. godine s namjerom objedinjavanja rada obrtničkih udruženja. Komora ima više od 9.500 članova s područ­ja proizvodnog obrta, ugostiteljstva, prijevozništva i trgovine, vršitelja intelektualnih usluga gospodarskog karak­tera, te svih drugih gospodarskih djelatnosti koje se obavljaju na obrtnički način. Komorski ured, na adresi Zanonova 1/III, brine o ostvarivanju prava, te pruža pomoć u rješavanju problema ili u realizaciji kakvog poduzetničkog poduhvata.

Kontakt:
Zanonova 1/III
51000 Rijeka
Tel: 051/325-599
Fax: 051/325-590
e-mail: ok.rijeka@hok.hr                                                                                                                                                                      www.obrtnicka-komora-rijeka.hr

 

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – PODRUŽNICA RIJEKA

HUP je legitimni nositelj interesa poslodavaca u odnosima s Vladom i sindikatima, kao i definiranju općih uvjeta poslovanja, a u svom djelovanju promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde. HUP Podružnica Rijeka svojim djelovanjem pokriva poslodavce tri najzapadnije hrvatske županije: Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije.

Kontakt:
gđa Natali Komen Bujas,referentica
HUP Podružnica Rijeka
Dolac 8
51000 Rijeka
Tel: 051/321-494
Fax: 051/321-499
e-mail: natalikomen@hup.hr                                                                                                                                                                      www.hup.hr

 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN D.O.O. RIJEKA

Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o. predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan regionalni razvoj na području Primorsko-goranske županije i šire u Hrvatskoj. Osnovana je da bi davala sustavnu potporu u pokretanju i daljnjem razvitku subjekata gospodarstva regije.

Kontakt:
Milutina Barača 19
51 000 Rijeka
Tel: +385 51 634 330
Fax: +385 51 634 340
e-mail: rraporin@porin.hr
www.porin.hr

 

ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI D.O.O. (STEP RI)

 Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (STeP Ri – akronim nastao od engleskog nazivaScience and Technology Park of the University of Rijeka) osnovan je u kolovozu 2008. godine od strane Sveučilišta u Rijeci uz podršku Grada Rijeke te Primorsko-goranske županije kao partnera u projektu. Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci u programu je i razvoja tehnologijske infrastrukture ” TEHCRO sufinanciranom od strane Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske ” BICRO d.o.o.).

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                              Boris Golob, direktor
Tel: 051/265-960
e-mail: bgolob@unri.hr

Neven Tamarut, direktor za razvoj poslovanja
Tel: 051/265-963
email: ntamarut@uniri.hrTajništvo
Tel: 051/265-961
step-ri@uniri.hr                                                                                                                 www.step.uniri.hr

 

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U RIJECI (SUR UTT)

Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (SuR UTT) osnovan je u ožujku 2009. godine, na inicijativu Sveučilišta a u sklopu Projekta tehnologijskog razvitka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te uz financijsku podršku Svjetske banke. SuR UTT predstavlja važnu vezu akademske i poslovne zajednice koji potiče istraživački i stručni rad, te promiče zaštitu i komercijalizaciju rezultata tog rada koji predstavlja intelektualno vlasništvo na dobrobit Sveučilišta i svih njenih Sastavnica.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                            Tel: +385 (0)51 406 595                                                              e-mail:utt@uniri.hr                                                                                                        www.uniri.hr

 

UDRUGA HRVATSKI IZVOZNICI

Hrvatski izvoznici su predstavničko tijelo tvrtki i organizacija čija je misija promocija i zastupanje interesa hrvatskog izvoza. Članstvo u udruzi Hrvatski izvoznici javno je i otvoreno za sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište, odnosno koje žive u Republici Hrvatskoj i koje izvoze ili namjeravaju izvoziti proizvode, robe i usluge, tj. sudjeluju i pomažu u izvozu, te za sve koji promoviraju hrvatski izvoz.

Kontakt:
Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb
Tel:  01/49 23 796
Fax:  01/49 23 797                                                          email:info@hrvatski-izvoznici.hr                                                 www.hrvatski-izvoznici.hr
 

PODUZETNIČKI INKUBATOR SKRAD – PINS D.O.O.

PINS d.o.o. je društvo za istraživanje i razvoj u gospodarstvu, čiji je cilj stvaranje što većeg broja poduzetnika s dobrim programima kojima će se omogućiti opstanak, a potom nesmetan razvoj. PINS je model inkubatora za brdsko-planinsko područje i regionalni inkubator za Gorski kotar ” djeluje na području svih općina i gradova tog kraja. Sjedište PINS-a je u Skradu, gdje ima uredski prostor s potrebnom informatičkom i ostalom opremom. Ovaj inkubator ne pruža prostornu podršku, već kao centar poduzetničkih zbivanja omogućuje svakom članu inkubatora komunikaciju s voditeljicom inkubatora, poslovnu i administrativnu pomoć, razmjenu informacija te pristup kod raznih državnih, županijskih i općinskih tijela, te sve ostalo što je članu potrebno.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                           Danijel Bertović, ing., predsjednik uprave
e-mail: danijel@pins-skrad.hr                                                                                                                                                                                Ivana Gorana Kovačića 3,
51311 SKRAD
Tel.: 051/820-045; 051/810-820                                                           Fax: 051/820-046
e-mail: pins@ri.t-com.hr

www.pins-skrad.hr

 

TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR RIJEKA – TIC D.O.O.

TIC Rijeka je znanstveno-tehnološki inkubator. Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o. (TIC) pomaže poduzetnicima da osnuju poduzeće za razvoj proizvoda ili usluga koje se temelje na višoj ili visokoj tehnologiji te im omogućuje rast i razvoj. U Tehnološko-inovacijski centar dolaze visokoobrazovani stručnjaci s namjerom da razviju proizvod/uslugu/postupak temeljen na naprednim tehnologijama. Oni tu borave 3-5 godina i napuštaju ga kad im vlastito poduzeće toliko ojača da imaju osiguran plasman proizvoda na tržištu. TIC je član nekoliko europskih udruženja tehnoloških centara, a surađuje i s drugim srodnim ustanovama i tvrtkama, što mu omogućuje pristup inovativnim poslovnim i tehničko-tehnološkim informacijama.

Kontakt:
TIC d.o.o.
J.P.Kamova 19
51000 Rijeka

mr.sc. Davor Begonja, direktor
Tel: 051/218-430 int 216
e-mail: ticri@ri.t-com.hr

Daria Bozanić Jusup, tajnica
Tel: 051/218-430 int 215
e-mail: tic-rijeka@ri.t-com

www.ticri.hr

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO (HAMAG)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, koju je osnovala Republika Hrvatska, posebna je institucija za davanje potporu razvoju i poticanje malog gospodarstva.

Kontakt:                                                                                                                                                                   Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 7                                                               Tel:01/488 10 03                                                               Fax:01/4881009                                                                                                                                                                      E-mail: hamag@hamag.hr                                                                                                                                                                         www.hamag.hr

 

EKO LIBURNIA

Eko Liburnia je nevladina, neprofitna i izvanstranačka organizacija za promicanje održivog razvitka Primorsko-goranske županije i hrvatske Liburnije kroz razvitak gospodarskih djelatnosti eko-turizma, ekološke poljoprivrede i zaštite okoliša. Svrha osnivanja Udruge Eko Liburnia je očuvanje, zaštita te ekološki, ekonomski i socijalno prihvatljivo gospodarenje prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske liburnije, što je preduvjet uravoteženu i održivu regionalnom razvitku.

Kontakt:
Jelačićev trg 1/III
51000 Rijeka
Tel: 051/331-184
Fax: 051/212-074                                                                             e-mail: eko-liburnia@ri.t-com.hr                                                               www.eko-liburnia.hr

 

TEHNOLOŠKI CENTAR RIJEKA

Tvrtka za inovacijske usluge i transfer tehnologije obavlja značajnu ulogu u lancu čija su polazna karika inovatori sa svojim idejama i rješenjima, a završna ” proizvodnja, odnosno praktična primjena tih ideja i rješenja.

Kontakt:
gosp. Željko Ugrin
Trg V. Bubnja 4
51000 Rijeka
Tel: 051/406-777, 051/406-711 (interni 211)
Fax: 051/217-114                                                                            e-mail: rijecki-sajam@ri.t-com.hr                                                               www.tehnoloski-centar.hr

 

TEH-NOVA D.O.O.

Teh-nova d.o.o. Rijeka zajedno sa Savezom inovatora izgrađuje sustav koji će biti na usluzi svim poduzetnicima, članovima udruga inovatora s područja grada Rijeke i županije, a po mnogo čemu je jedinstven u RH.

Kontakt:                                                                                                      gosp. Kazimir Mihić                                                                                       Verdijeva 11/II                                                                                       51000 Rijeka                                                                                           Tel: 051/312-321
e-mail: kmihic@patent.hr                                                                                                                                                                             www.teh-nova.hr

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – PODRUČNA SLUŽBA RIJEKA

HZZ  je samostalna pravna osoba u vlasništvu RH sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Kontakt:
Bulevar oslobođenja 14                                                                     51000 Rijeka                                                                                          Tel: 051/406-111                                                                                    www.hzz.hr

 

CENTAR ZA INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE

CITT kao udruga građana, jedan je od najjačih promicatelja praktične primjene rješenja hrvatskih inovatora. Posjeduje biblioteku “Inovacije na tržište”, organizira stručne skupove i suorganizator je specijaliziranih izložaba inovacija u sklopu priredaba Riječkog sajma.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                                  gđa Jadranka Benčić Prenc
51000 Rijeka
Trg V. Bubnja 4
Tel: 051/216-655, 216-111
Fax: 051/217-114
e-mail: rijecki-sajam@ri.t-com.hr

 

CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Centar za transfer tehnologije daje tehničko mišljenje, izrađuje financijsko – ekonomsku analizu kao i analizu tržišta. CTT je mjesto gdje se poduzetnici mogu informirati o svim programima Vlade RH i Ministarstva i koje im može pružiti savjetodavne i konzultantske usluge, tj. usluge sustavne podrške programima razvoja malog gospodarstva.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                              Ctt – Centar za transfer tehnologije
Ivana Lučića 5                                                                                     10000 Zagreb                                                                                           Tel: 01/6168-567
Fax:01/6118-710                                                                                                                                                                               www.fsb.unizg.hr/ctt

 

KORISNE  INTERNETSKE  STRANICE U HRVATSKOJ

Linkovi na ministarstva, potporne institucije i ostale korisne poduzetničke linkove.

Ministarstva

 

Državne institucije

 

Udruženja

 

Poduzetnički linkovi

 

Poslovni mediji