Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf) (.csv)