Priroda

NACIONALNI PARK RISNJAK

Na zračnoj udaljenosti manjoj od 15 km od mora, u zaleđu grada Rijeke i kvarnerskog priobalja – rasprostire se Nacionalni park Risnjak koji obuhvaća dijelove administrativnog područja gradova Čabar, Delnice i Bakar te općina Lokve i Čavle u ukupnoj površini od 6.400 ha (Grad Čabar ” 2.758 ha ili 43%) te pored središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom. Tu je i poučna staza “Leska”, jedan od prvih takvih objekata u Hrvatskoj, na nadmorskoj visini od 700 metara, dužine 4.200 metara, a za njen obilazak potrebna je osrednja kondicija. Vrijeme potrebno za obilazak staze je cca 1 sat i 45 min. Početak staze je u upravi nacionalnog parka u Crnom lugu.

Područje Nacionalnog parka Risnjak podijeljeno je na dvije zone – zona stroge i zona usmjerene zaštite. Ukupno više od 4.600 ha potpuno je zaštićeno područje i izvan bilo kakve djelatnosti – prepušteno samo prirodnom djelovanju. U užoj zoni Parka susrećemo veliki broj prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. NP Risnjak je vrlo dobar primjer visinskog rasčlanjenja u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu. U njemu je zastupljen gotovo cjelovit visinski vegetacijski profil planina Gorskog kotara.

Velebni masiv Risnjaka, bjelinom svojih golih uzdignutih stijena sa najvišim vrhovima, dominantno je izdignut nad zelenilom goranskih šuma. Kao kruna kamenih uzvisina izdvaja se Veliki Risnjak (1528 m) kao jedan od najljepših hrvatskih vidikovca sa kojeg se otvaraju beskrajni vidici na Kvarnerski zaljev, Kamniške i Julijske Alpe – Slovenski Snežnik, Klek, Bjelolasicu, Velebit … Odmor možete potražiti u uređenom planinarskom domu “Dr. Josip Schlosser Klekovski” (kapaciteta 55 ležaja), podno samog vrha Risnjaka smještenog na prekrasnoj Šloserovoj livadi, koji je otvoren od početka svibnja do kraja listopada. Najčešći prilazi masivu Risnjaka su: iz Crnog Luga od Uprave Parka, sa prijevoja Gornjeg Jelenja preko Vilja, iz Mrzle Vodice, iz pravca predjela livade Lazac te iz smjera Platka.

Službena web stranica: www.risnjak.hr

 

SNJEŽNIK

Planinski masiv Snježnika, smješten sjeverozapadno od nešto višeg vrha Risnjaka, odlikuje se bogatstvom vegetacijskog pokrova. Vrh Snježnika (1506 m) je kamenit, okružen cvjetnim planinskim livadama, sa kojeg se otvara prekrasan pogled na sve četiri strane svijeta. Planinarski dom Snježnik (kapaciteta 20 ležaja) smješten je svega nekoliko minuta podno vrha. Najkraći i najjednostavniji prilaz je Rimskom cestom koja polazi od strane Platka.

 

IZVOR KUPE

Izvor rijeke Kupe, jedna od mnogih još uvijek neriješenih zagonetki krša, jedno je od najjačih, najprostranijih i najdubljih hrvatskih vrela. Na 313 m nad morem vodena masa oblikovala je manje jezero tirkizno zeleno-plave boje, dužine 200 i u prosjeku širine oko 30 metara iz kojeg otječe voda u punoj širini rijeke. Izvor se nalazi ispod Gavranove stijene, okomite, gotovo ravno odrezane litice visoke oko 250 metara.  Prilaz ovom lokalitetu omogućen je atraktivnom serpetinskom stazom iz sela Razloge ili iz sela Kupari odakle je put nešto duži a penje se uzvodno paralelno sa tokom rijeke ili pak iz Kupske doline iz sela Hrvatsko.

 

DOLINA KUPE

Oko 100 m nizvodno od izvora, Kupa s desne strane prima vodu povremenog bujičnog potoka Krašićevica, a dalje s lijeve strane povremenog toka Sušice i skreće prema sjeveroistoku te zatim prema sjeveru. Ispod izvora Kupa je brza rijeka,dok se nakon nekoliko kilometara smiruje i postaje mirna rijeka ispresijecana mnogim umjetnim slapovima koji su u povijesti služili za pokretanje vodenica: mlinova i pilana. Granična rijeka postaje na ušću lijeve pritoke Čabranke u Kupu. U svom gornjem toku, Kupa se probija kroz šumovit kanjon. Na nekim se mjestima kanjon proširuje te se tamo nalaze plodne njive i polja. Otprilike kilometar nizvodno od izvora nalaze se pravi biseri Gorskog kotara –  Kuparski slapovi; blještave i lepršave kaskade s malim jezercima zelenkaste vode zadjenute u korito Kupe. Područje gornjeg toka rijeke Kupe koje je djelomično smješteno unutar granica Parka, prozvano je čudesnom dolinom leptira zbog izvanrednog bogatstva pogotovo danjih leptira koje nalazimo na ovom prostoru.

 

DOLINA I IZVOR ČABRANKE

Čabranka je planinski brzak, pritoka Kupe, dugačka 17,5 km. Izvire na samom kraju dubokog i uskog završetka Kupske doline, iz pukotina vrletnih stijena Velikog Obrha (546 m).  Atraktivna je od samog gorskog izvora preko brojnih slapova i brzaka do svog ušća u Kupu. Bogata je salmonidnom ribom što predstavlja pravi eldorado za sportski ribolov, te druge aktivnosti kao što su kajak, vožnja biciklima i šetnje uz rječicu.

 

VIDIKOVCI

Područje Klanac je vidikovac iznad Gerova, sa strmim osojnim padinama i dolomitnim stijenama gdje se zadržala reliktna flora i vegetacija s nekim rijetkim planinskim biljkama – glacijalnim reliktima na relativno maloj nadmorskoj visini. Uz zaštićeni pješnik i rododendron, alpsku tusticu, neke vrste zvončića i planinske vrste šaševa ovdje nalazimo zanimljivu šumsku vegetaciju na dolomitnoj podlozi.

Ostali vidikovci koje treba spomenuti su: Petrinska stijena, Kraljev Vrh, Tropetarska stijena, Žignjen zdenac, Prezid.