Srednja škola

SREDNJA ŠKOLA ”VLADIMIR NAZOR” Čabar

Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Ravnatelj: Kristijan Rajšel, prof.

tel: 051 821 017

fax: 051 821 034

e-mail: ss-cabar-501@skole.t-com.hr

www.ss-vnazor-cabar.skole.hr

 

Škola nudi mogućnost upisa u smjerove opće gimnazije te obrtnička zanimanja automehaničara i alatničara.

Grad Čabar subvencionira godišnji prijevoz učenika. Za 2012.g. u gradskom proračunu osigurana su sredstva u visini 246.688,80 kn.