Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Primjedbe i komentare prijedloga Proračuna za 2018. godinu možete dostaviti na e-mail info@cabar.hr.