Šumarstvo

UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA ČABAR

Sjedište: Tršće, Školska 1
Predsjednik: Marijan Mohorić

Tel: 098/448-567
Fax: 051/822-132

 

Udruga privatnih šumovlasnika je samostalna, nestranačka interesna društvena organizacija dobrovoljno udruženih vlasnika šuma s područja grada Čabra, a u svrhu zadovoljavanja zajedničkih intresa članova Udruge pod uvjetima utvrđenim propisima i Statutom. Njihov je temeljni cilj da se planskim udruživanjem i radom privatnih šumovlasnika zaštiti interesni cilj gospodarenja privatnim šumama. Svojim radom doprinose boljoj organizaciji vlasnika privatnih šuma, kvalitetnijem gospodarenju, očuvanju šuma te na taj način vlasnicima šuma, ali i društvu u cjelini, osiguravaju veću korist.

Djelatnosti Udruge:
– promicanje i zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova
– zaštita i očuvanje ukupnog šumskog prostora
– edukacija članova u primjeni najsuvremenijih i najprikladnijih metoda gospodarenja šumama
– pomoć članovima u ostvarivanju povoljnih uvjeta i osiguranja vlastite proizvodnje bio mase
– raspodjela stručne literature, članaka i brošura, organizacija predavanja i demonstracijskih prikaza kojima se promovira održivo gospodarenje šumama, briga o zaštiti okoliša i očuvanju tradicije te prepoznatljivosti ruralnog prostora grada Čabra.

Popis dokumentacije za upis u Upisnik šumoposjednika

www.ups-cabar.hr