Udruge
Naziv Adresa Kontakt osoba
1. AIRSOFT KLUB “VEPROVI” www.gorskikotar.eu Kozji Vrh, Prezid Luka
Vesel
2. ASTRONOMSKO DRUŠTVO ČABAR N. oslobođenja5
Čabar
Kristijan Rajšel
3. AUTO KLUB
“QUICKLY” ČABAR
I. G. Kovačića 20,
Čabar
Herman Trope
4. AUTO KLUB
“ZRINSKI” ČABAR
N. oslobođenja2
Čabar
Rajko Mulac
5. DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO ČABAR
Vatrogasna 7, Čabar Franjo Volf
6. DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO GEROVO
E. Kvaternika 45,
Gerovo
Gregor Štimac
7. DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO PLEŠCE
Antuna Muhvića 18/1, Plešce Dušan Muhvić
8. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PREZID                  www.dvd-prezid.hr Vatrogasna 2, Prezid Slavko Žagar
9. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRŠĆE Školska 1, Tršće Elio Malnar
10. DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU “BICIKLISTIČKA AVANTURA” TRŠĆE Školska 10, Tršće Davor Janež
11. DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU “GORAČI” Tuški, Čabar Gregor Tušek
12. DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU “GORAN” PREZID Kamonje 3, Prezid Igor Hudolin
13. DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU “MLIN” PLEŠCE Antuna Muhvića 1, Plešce Dušan Muhvić
14. DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU “TENIS” TRŠĆE Školska 3, Tršće Marko Habjan
15. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ČABAR Narodnog oslobođenja 2, Čabar Dušan Muhvić
16. KLUB INFORMATIČARA “GEROVONET” Pilanska 7, Gerovo Denis Đuranić
17. KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA “KONTRA KIČA” Školska 18, Tršće Leo Jelenc
18. LOVAČKO DRUŠTVO “TETRIJEB” ČABAR Narodnog oslobođenja 2, Čabar Antun Arh
19. LOVAČKO DRUŠTVO “TETRIJEB” GEROVO Kupički Vrh 1, Gerovo Branko Kovač
20. MATICA HRVATSKA OGRANAK U ČABRU Narodnog oslobođenja 2, Čabar Ivan Janeš
21. MOTO KLUB”GORANSKI VUKOVI” ČABAR Gerovski kraj 24, Gerovo Dražen Šoštarić
22. NOGOMETNI KLUB “SNJEŽNIK” GEROVO Zagrebačka 8, Gerovo Dragan Katalinić
23. PČELARSKO DRUŠTVO GRADA ČABRA A. Muhvića 5, Mandli, Plešce Antun Arh
24. PLANINARSKO DRUŠTVO “JELENC” GEROVO Kupički Vrh 1, Gerovo Alen Leš
25. PUHAČKI ORKESTAR GRADA ČABRA Narodnog oslobođenja 2, Čabar Kiš Ante
26. PUSTNO DRUŠTVO “KURENT” GEROVO E. Kvaternika bb, Gerovo Vladimir Klepac
27. PUSTNO DRUŠTVO “BLJEČOK” PLEŠCE Antuna Muhvića 1, Plešce Alen Janeš
28. PUSTNO DRUŠTVO “CUKLAR” ČABAR I. G. Kovačića 20, Čabar Herman Trope
29. PUSTNO DRUŠTVO “LARFA” TRŠĆE Prhutarska 24, Makov Hrib Marineta Turk
30. PUSTNO DRUŠTVO PREZID – 1969 Goranska 112/1, Prezid Danijela Grajš
31. RADIO – KLUB “SOKOL” TRŠĆE Matije Gupca 5, Tršće Sanjin Pršle
32. SKI KLUB “RUDNIK” TRŠĆE  www.ski-klub-rudnik.hr Frbežari 2, Tršće Branko Ožbolt
33. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO GORSKI KOTAR Braće Žagar 4, Prezid Slavko Malnar
34. STRELIČARSKI KLUB 3D CROATIA – PREZID Mlake 9, Prezid Josip Šoštarić
35. STRELJAČKI KLUB “ČABAR” ČABAR Narodnog oslobođenja 2, Čabar Duško Hobar
36. ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “ČABRANKA” ČABAR I. G. Kovačića 17/1, Čabar Leonard Vesel
37. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA ČABRA I. G. Kovačića 6, Čabar Miroslav Turk
38. UDRUGA “ČEBRANSKE TAMBURAŠE” Narodnog oslobođenja 2, Čabar Marin Bilen
39. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA “TETRIJEB” Goranska 148, Prezid dr.sc. Ivica Križ
40. UDRUGA MLADIH GRADA ČABRA “PROSPER” I. G. Kovačića 20, Čabar Alan Poje
41. UDRUGA MLADIH ”MOTUS” www.udruga-motus.hr Narodnog oslobođenja 2, Čabar Sanda Erent
42. UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA ČABAR             www.ups-cabar.hr Tršće, Školska 1 Siniša Lakota
43. UDRUGA UMIROVLJENIKA FINVEST CORP ČABAR I. G. Kovačića 24, Čabar Vidoslav Žagar
44. UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA ČABRA I. G. Kovačića 8, Čabar Antun Turk
45. UDRUGA VOZAČA I AUTOMEHANIČARA GRADA ČABRA – ”SIRENA” Goranska 29, Prezid Krešimir Paulin
46. UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ”SVOJ” Narodnog oslobođenja 5, Čabar Ksenija Petelin
47. UDRUGA ZA ZDRAV ŽIVOT I ZDRAVU PRIRODU ”TRBUHOVICA” PREZID  www.trbuhovica.hr Narodnog oslobođenja 2, Čabar Milka Ožbolt
48. UDRUGA ŽENA GORANSKO SRCE – ČABAR 2008 Matije Gupca 4, Tršće Vazma Malnar
49. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČABRA Narodnog oslobođenja 2, Čabar Zvonimir Lipovac
50. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA ČABRA Narodnog oslobođenja 2, Čabar Kristijan Rajšel
51. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA ČABRA I. G. Kovačića 20, Čabar Ivan Janeš
52. AKK “PETAR KLEPAC” P.Klepca 21/1 Mali Lug, Gerovo Tomislav Muhvić