Vatrogastvo na području grada Čabra

Okosnicu zaštite od požara te zaštite i spašavanja na području grada Čabra čine vatrogasne snage.

 

USTROJ

Vatrogasne snage u gradu Čabru čine Vatrogasna zajednica Grada, zapovjedništvo VZ i vatrogasne postrojbe u dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Vatrogasnu zajednicu grada Čabra čini pet udruženih dobrovoljnih vatrogasnih društava :

  • DVD Čabar
  • DVD Tršće
  • DVD Prezid
  • DVD Gerovo
  • DVD Plešce

Vatrogasna zajednica i dobrovoljna vatrogasna društva aktivni su čimbenici u provođenju preventivnih mjera, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom ili elementarnim i drugim nepogodama te čimbenici u razvoju, organizaciji, unapređenju i djelovanju dobrovoljnog vatrogastva na području grada, primjenjujući pri tome tehnička dostignuća i praksu u zaštiti od požara i zaštiti čovjekove okoline.

Tijela upravljanja u Zajednici i Društvima su Skupštine, Upravni odbori, Zapovjedništva i Nadzorni odbori.      Skupštinu Vatrogasne zajednice grada Čabra (ukupno 27 članova) čine izabrani zastupnici iz redova Društava (po pet članova iz pojedinih DVD-a), JVP Delnice (jedan član) i Grada Čabra (jedan član).
Zapovjedništva DVD-a i VZ su stručno-tehnička tijela za provedbu operativnih zadaća. Zapovjednici i njihovi zamjenici biraju se na Skupštinama a za njihovo imenovanje potrebita je suglasnost gradonačelnika. Zapovjednici i njihovi zamjenici moraju imati odgovarajuću spremu i biti osposobljeni za vođenje intervencija.
Ukupni broj evidentiranih vatrogasaca na području grada Čabra je 230 članova i 60 djece i mladeži. Od 230 ukupnih članova njih 118 su operativni vatrogasci.

 

FINANCIRANJE

Financiranje redovite djelatnosti vatrogastva na području grada Čabra ostvaruje se sredstvima Proračuna Grada Čabra ( 90% ), sredstvima uplata Osiguravajućih društava (premije osiguranja od požara i odgovornosti u prometu) i, u manjem dijelu, vlastitom djelatnošću (osposobljavanje). Financiranje Društava ostvaruje se prema financijskom planu VZ koja osigurava podmirenje troškova za materijalne izdatke, izdatke za programske aktivnosti i izdatke za ulaganja u dobavu nedostajuće vatrogasne opreme. Vatrogasna zajednica raspoređuje po 30.000,00 kuna godišnje za potrebe obavljanja redovite djelatnosti pojedinih Društava (održavanje i servisiranje vozila, godišnje registracije i osiguranja vozila, gorivo i mazivo za vozila i opremu, osiguranje opreme, spremišta i Domova, osiguranje osoba koje sudjeluju u intervencijama, osiguranje djece i mladeži za natjecanja, godišnje kontrole ispravnosti aparata (vatrogasni i izolacioni aparati), održavanje godišnjih Skupština Društava, podmirenje računa za električnu energiju, uvježbavanja, radne akcije i dr.).

 

OPREMA I IMOVINA

DVD Čabar, Plešce i Prezid smješteni su u Vatrogasnim domovima, a DVD Tršće i DVD Gerovo u Vatrogasnim spremištima. Smještajni uvjeti uglavnom zadovoljavaju potrebe Društava (u tijeku je izgradnja novog Vatrogasnog doma u Prezidu).
Svako Društvo posjeduje od 1-3 vatrogasne pumpe, određeni broj izolacionih aparata, zadovoljavajući broj vatrogasnih aparata, zaštitna interventna odijela, radne kombinezone, čizme, kacige, rukavice, vatrogasne cijevi te pripadajući pribor i alat, vatrogasne ljestve, a DVD Tršće posjeduje i hidraulične škare za potrebe u intervencijama u prometnim udesima.

Društva posjeduju ukupno 9 vatrogasnih vozila i to:

DVD Čabar (2): autocisterna TAM 130 T10 (namjena-prijevoz vode, kapacitet ” voda 5.000 l), kombi Citroen Jumper (800 l);
DVD Prezid (2): Mazda B 2500 (300 l, za gašenje požara na otvorenom prostoru), Zastava (3.000 l, navalno vozilo);
DVD Plešce (2): Mazda B 2500 (300 l, za gašenje požara na otvorenom prostoru), Magirus Deutz FM 170 D (2.800 l, navalno vozilo):
DVD Tršće (2): Mazda (300 l, za tehničke intervencije i požare otvorenog prostora),DAF 2300 4×4 (4.200 l, navalno vatrogasno vozilo);
DVD Gerovo (1): kombi Citroen Jumper (800 l);

 

KONTAKTI

Vatrogasna zajednica Grada Čabra
Predsjednik: Zvonimir Lipovac, 098 456 432
Zapovjednik: Livio Andlar, 091 4047 182
www.hvz.hr

DVD Čabar
Predsjednik: Ivan Troha, 099 414 3789
Zapovjednik: Božidar Štimac, 098 182 7424

DVD Prezid
Predsjednik: Slavko Žagar, 099 767 0237
Zapovjednik: Boris Janeš, 098 134 7727
www.dvd-prezid.hr

DVD Plešce
Predsjednik: Dušan Muhvić, 099 316 1890
Zapovjednik: Josip Kuzele, 091 915 4916

DVD Tršće
Predsjednik: Zvonimir Lipovac, 098 456 432
Zapovjednik: Tomislav Mihelić, 091 723 7589

DVD Gerovo
Predsjednik: Gregor Štimac, 099 878 8843
Zapovjednik: Josip Rašperić,

Pregled intervencija za 2010. prema strukturi

Pregled intervencija za 2010. po vrstama i DVD-ima

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra

Pravila vatrogasne službe

Foto galerija