Vatrogastvo na području grada Čabra

Okosnicu zaštite od požara te zaštite i spašavanja na području grada Čabra čine vatrogasne snage.

USTROJ

Vatrogasne snage u gradu Čabru čine Vatrogasna zajednica Grada, zapovjedništvo VZ i vatrogasne postrojbe u dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Vatrogasnu zajednicu grada Čabra čini pet udruženih dobrovoljnih vatrogasnih društava :

  • DVD Čabar
  • DVD Tršće
  • DVD Prezid
  • DVD Gerovo
  • DVD Plešce

Vatrogasna zajednica i dobrovoljna vatrogasna društva aktivni su čimbenici u provođenju preventivnih mjera, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom ili elementarnim i drugim nepogodama te čimbenici u razvoju, organizaciji, unapređenju i djelovanju dobrovoljnog vatrogastva na području grada, primjenjujući pri tome tehnička dostignuća i praksu u zaštiti od požara i zaštiti čovjekove okoline.

Tijela upravljanja u Zajednici i Društvima su Skupštine, Upravni odbori, Zapovjedništva i Nadzorni odbori.      Skupštinu Vatrogasne zajednice grada Čabra (ukupno 27 članova) čine izabrani zastupnici iz redova Društava (po pet članova iz pojedinih DVD-a), JVP Delnice (jedan član) i Grada Čabra (jedan član).
Zapovjedništva DVD-a i VZ su stručno-tehnička tijela za provedbu operativnih zadaća. Zapovjednici i njihovi zamjenici biraju se na Skupštinama a za njihovo imenovanje potrebita je suglasnost gradonačelnika. Zapovjednici i njihovi zamjenici moraju imati odgovarajuću spremu i biti osposobljeni za vođenje intervencija.
Ukupni broj evidentiranih vatrogasaca na području grada Čabra je 230 članova i 60 djece i mladeži. Od 230 ukupnih članova njih 118 su operativni vatrogasci.

FINANCIRANJE

Financiranje redovite djelatnosti vatrogastva na području grada Čabra ostvaruje se sredstvima Proračuna Grada Čabra ( 90% ), sredstvima uplata Osiguravajućih društava (premije osiguranja od požara i odgovornosti u prometu) i, u manjem dijelu, vlastitom djelatnošću (osposobljavanje). Financiranje Društava ostvaruje se prema financijskom planu VZ koja osigurava podmirenje troškova za materijalne izdatke, izdatke za programske aktivnosti i izdatke za ulaganja u dobavu nedostajuće vatrogasne opreme. Vatrogasna zajednica raspoređuje po 30.000,00 kuna godišnje za potrebe obavljanja redovite djelatnosti pojedinih Društava (održavanje i servisiranje vozila, godišnje registracije i osiguranja vozila, gorivo i mazivo za vozila i opremu, osiguranje opreme, spremišta i Domova, osiguranje osoba koje sudjeluju u intervencijama, osiguranje djece i mladeži za natjecanja, godišnje kontrole ispravnosti aparata (vatrogasni i izolacioni aparati), održavanje godišnjih Skupština Društava, podmirenje računa za električnu energiju, uvježbavanja, radne akcije i dr.).

 

OPREMA I IMOVINA

DVD Čabar, Plešce i Prezid smješteni su u Vatrogasnim domovima, a DVD Tršće i DVD Gerovo u Vatrogasnim spremištima. Smještajni uvjeti uglavnom zadovoljavaju potrebe Društava (u tijeku je izgradnja novog Vatrogasnog doma u Prezidu).
Svako Društvo posjeduje od 1-3 vatrogasne pumpe, određeni broj izolacionih aparata, zadovoljavajući broj vatrogasnih aparata, zaštitna interventna odijela, radne kombinezone, čizme, kacige, rukavice, vatrogasne cijevi te pripadajući pribor i alat, vatrogasne ljestve, a DVD Tršće posjeduje i hidraulične škare za potrebe u intervencijama u prometnim udesima.

Društva posjeduju ukupno 9 vatrogasnih vozila i to:

DVD Čabar (2): autocisterna TAM 130 T10 (namjena-prijevoz vode, kapacitet ” voda 5.000 l), kombi Citroen Jumper (800 l);
DVD Prezid (2): Mazda B 2500 (300 l, za gašenje požara na otvorenom prostoru), Zastava (3.000 l, navalno vozilo);
DVD Plešce (2): Mazda B 2500 (300 l, za gašenje požara na otvorenom prostoru), Magirus Deutz FM 170 D (2.800 l, navalno vozilo):
DVD Tršće (2): Mazda (300 l, za tehničke intervencije i požare otvorenog prostora),DAF 2300 4×4 (4.200 l, navalno vatrogasno vozilo);
DVD Gerovo (1): kombi Citroen Jumper (800 l);

 

KONTAKTI

Vatrogasna zajednica Grada Čabra:

Predsjednik: Milan Pajnić, 097 688 4544, 091 720 2240
Zamjenik predsjednika: Zoran Ožbolt, 099 249 0662
Zapovjednik: Božidar Štimac, 098 182 7424, 051 821 280
Zamjenik zapovjednika: Gregor Štimac, 095 377 2177, 051 823 422
Tajnik: Antonio Milošević, 091 595 6666

DVD Čabar:
Zapovjednik: Božidar Štimac, 098 182 7424, 051 821280
Zamjenik zapovjednika: Milan Pajnić 097 688 4544, 091 720 2240
Predsjednik: Ivan Troha, 099 414 3789

DVD Prezid:
Zapovjednik: Boris Janeš, 099 669 9924
Zamjenik zapovjednika: Zoran Ožbolt, 099 249 0662
Predsjednik: Slavko Žagar, 099 767 0237

DVD Gerovo:
Zapovjednik: Gregor Štimac 095 377 2177, 051 823 422
Zamjenik zapovjednika: Igor Obranović, 099 414 0379
Predsjednik: Josip Rašperić, 098 924 6617
Tajnik: Antonio Milošević, 091 595 6666

DVD Tršće:
Zapovjednik: Tomislav Matijašević, 099 215 537
Predsjednik: Elio Malnar, 098 797 597
Tajnik: Boris Arh, 091 768 4771

DVD Plešce:
Zapovjednik: Danijel Kuzele, 099 501 5197
Predsjednik: Blaženko Ožbolt, 091 182 5216

Pregled intervencija za 2010. prema strukturi

Pregled intervencija za 2010. po vrstama i DVD-ima

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra

Pravila vatrogasne službe

Foto galerija