Važniji telefonski brojevi

HITNA POMOĆ:   112

VATROGASCI:     112

POLICIJA:             192

POMOĆ NA CESTI :     987

 

Domovi zdravlja na području grada Čabra:

AMBULANTA ČABAR

Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

Telefon: 051 440-188

Radno vrijeme:
srijeda: 07.00 – 14.30
petak: 07.00 – 14.30

AMBULANTA GEROVO

Adresa:  Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon:  051 823 171

Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 07.00 – 13.30
utorak i četvrtak.: 13.00 – 19.30

AMBULANTA PREZID

Adresa: Goranska 7, Prezid

Telefon:  051 440 185

Radno vrijeme:
utorak.: 07.00 – 14.30
četvrtak: 13.00 – 20.30

AMBULANTA TRŠĆE

Adresa: Ivana Kovača 16, Tršće

Telefon: 051 824 130

Radno vrijeme:
ponedjeljak: 13.00 – 20.30
petak: 07.00 – 14.30

Napomena: Ostale dane u ambulantama dežuraju medicinske sestre.

 

Stomatolozi na području grada Čabra

ČABAR
Dr. dent. med. Martina Brumini
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

Telefon: 051 821 401

Radno vrijeme:
pon., čet.: 13.00 – 20.30
uto., sri., pet.: 07.00 – 14.30

 

GEROVO
Dr.med.dent.  Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 823 140

Radno vrijeme:
srijeda i petak: 07.00 – 13.00
ponedjeljak i četvrtak: 13:00-20:00

 

PREZID
Dr.med.dent. Leon Štimac
Adresa: Goranska 7, Prezid

Telefon: 051 822 314

Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak i petak: 08.00 – 14.00
utorak i srijeda: 14.00 – 20.00

 

TRŠĆE
Dr.med.dent. Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 824 130

Radno vrijeme:
utorak: 08.00 – 13.00

 

HITNI SLUČAJEVI:
Dežurna stomatološka ordinacija u Rijeci, Cambierieva 7

Telefon: 051 335 588

Radno vrijeme:
svaki dan: 19.00 – 07.00 sati
nedjelja: cijeli dan