Važniji telefonski brojevi

HITNA POMOĆ:   112

VATROGASCI:     112

POLICIJA:             192

POMOĆ NA CESTI :     987

 

Domovi zdravlja na području grada Čabra:

AMBULANTA ČABAR
Dr. med: Daniel Victor Šimac
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

Telefon: 051 440-188

Radno vrijeme:
pon.: 13.00 – 19.30, kućne posjete 19.30 – 20.30
sri.: 07.00 – 13.30, kućne posjete 13.30 – 14.30
pet.: 07.00 – 13.30, kućne posjete 13.30 – 14.30

Radna subota: II. subota u mjesecu, 07.00 – 13.30

Dnevni odmor: prijepodne 10.00 – 10.30, poslijepodne 17.00 – 17.30

 

AMBULANTA GEROVO
Dr.med. Valentina Kovač Šestan
Adresa:  Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon:  051 823 171

RADNO VRIJEME:                                                                                       pon., sri., pet.:   07:00-13:30
uto., čet.:           13:00-20:00

 

AMBULANTA PREZID
Dr. med:  Daniel Victor Šimac
Adresa: Goranska 7, Prezid

Telefon:  051 440 185

Radno vrijeme:

uto.: 07.00 – 13.30, kućne posjete 13.30 – 14.30
čet.: 13.00 – 19.30, kućne posjete 19.30 – 20.30

Dnevni odmor: prijepodne 10.00 – 10.30, poslijepodne 17.00 – 17.30

 

AMBULANTA TRŠĆE
Dr.med. Adžić Zoran
Adresa: Ivana Kovača 16, Tršće

Telefon: 051 824 130
Mob:

RADNO VRIJEME:                                                                                    uto., čet., pet.:   07:00-13:30
pon., sri.:  13:00-20:00

 

Stomatolozi na području grada Čabra

ČABAR
Dr.med.dent. Anja Medić Arko
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

Telefon: 051 821 401

RADNO VRIJEME:                                                                                     pon., čet.:           13:00-20:30
uto., sri., pet.:     07:00-14:30
treća subota u mjesecu radna

 

GEROVO
Dr.med.dent.  Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 823 140

RADNO VRIJEME:                                                                                      sri., pet.:               07:00-13:00
pon.,čet.:              13:00-20:00

 

PREZID
Dr.med.dent. Leon Štimac
Adresa: Zbitke 27, Prezid

Telefon: 051 822 314

RADNO VRIJEME:                                                                                     uto., sri.:                 13:00-20:30
pon., čet., pet.:       07:00-14:30

 

TRŠĆE
Dr.med.dent. Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 824 130

RADNO VRIJEME:                                                                                         uto.:  07:00-13:00

 

HITNI SLUČAJEVI:
Dežurna stomatološka ordinacija u Rijeci, Cambierieva 7

Telefon: 051 335 588

RADNO VRIJEME:                                                                                     svaki dan: 19:00- 07:00 sati
nedjelja:   cijeli dan