Idi na sadržaj

1. Sjednica Gradskog vijeća

Organizacija > Sjednice Gradskog vijeća
Dokumentacija
  • poziv za 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čabra
  • zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeca održane 16.06.2021.
  • godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2020.
  • odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina
  • odluka o izmjenama odluke o rasporedivanju sredstava iz proračuna Grada Čabra za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
  • zaključak o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Grada Čabra za razdoblje od 2018. do 2021.
  • odluka o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra
1. sjednica audio zapis
1. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra
1. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra
00:00
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj