U srijedu 26. rujna 2007. god. održat će se prezentacija rada Šumarske savjetodavne službe.
Tema prezentacije:
PRIVATNE ŠUME I ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA ŠTO, KAKO I KOME?
Prezentacija će se održati u suradnji Šumarske savjetodavne službe, podružnice Gorski kotar – Kvarner i grada Čabra s početkom u 18,00 sati u Domu kulture “12. rujna” u Tršću.