Prema informacijama DP Elektroprimorje Rijeka , Pogon Skrad, u petak 28. rujna 2007. godine bit će bez električne energije mjesta Lazi i Vrhovci u vremenu od 9,00 – 10,00 sati!