Uz skroman odaziv zainteresiranih osoba u Domu kulture “12. rujan” u Tršću Šumarska savjetodavna služba Podružnica Gorski kotar-Kvarner u suradnji s Gradom Čabrom, organizirala je skup s temom “Privatne šume – Šumarska savjetodavna služba – Što, kako i kome”, kojem su prisustvovali Marijan Filipović gradonačelnik Čabra, Zvonimir Lipovac predstojnik Ureda grada, mr. Josip Malnar upravitelj Šumarije Gerovo i mr. Marijan Malnar upravitelj Šumarije Prezid. Goran Šoštarić i Maja Bukovac upoznali su prisutne s zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast, djelokrugom rada službe, upisnikom šumoposjednika, problemima i stanjem na terenu te budućim programima i projektima.

Sudjelujući u raspravi Marijan Filipović je spomenuo da je čabarski kraj sve šumovitiji, livade polako nestaju i krajnje je vrijeme da se pristupi promjenama kultura to jest da se stanje na terenu uskladi s onim u katastru zemljišta. “Lokalna zajednica, ali i sami šumoposjednici za sada imaju malo koristi od šuma, moramo se ujediniti i pronaći prave ljude koji će nas voditi”, rekao je Filipović uz opasku da je ova prezentacija bila kvalitetna i da se nada da će se sve obećano i ostvariti. Po mišljenju mr. Josipa Malnara privatnim se šumama do sada nije gospodarilo onako intenzivno kao što je trebalo, te je rekao: “Prvi i osnovni zadatak mora nam biti osnivanje vlastite udruge šumoposjednika te zatim organizirano krenuti s zahtjevima prema Delnicama i Zagrebu vezano uz osiguravanje odgovarajućih sredstava. Svaki fizički rad koji se obavi na privatnoj šumskoj parceli mora se valorizirati i naplaćen. Stoga treba animirati sve zainteresirane kako bi se uključili u rad Udruge jer pojedinačno smo slabi i ne možemo postići odgovarajuće rezultate.” Filip Ožbolt iz Prezida rekao je da je sastanak dobro došao kako bi ljudi dobili dodatne i prijeko potrebne informacije. Šezdeset kilometara državne granice Hrvatske i Slovenije koja prolazi čabarskim krajem uglavnom ide šumom, tu su loše prometnice posebice s hrvatske strane. Istaknuo je : ” Bojim se da će uspostava šengenske granice onemogućiti ili ograničiti nas šumoposjednike u korištenju šumskih prometnica sa slovenske strane, jer na našoj strani iste ne postoje. Bilo bi krajnje vrijeme da se priđe uređenju prometnica na našoj strani, kako bi vlasnicima ili posjednicima šumskih površina omogućili njihovo kvalitetno korištenje.” Na to se nadovezao Marijan Filipović ukazavši na potrebu da se prisile Hrvatske šume i država da čim prije priđu uređenju prometnica i time pomognu stanovništvu u pograničnim krajevima.

Uz zaključak da treba čim prije osnovati Udrugu šumoposjednika u Čabarskom kraju te uz pomoć Šumarske savjetodavne službe za narednu godinu izraditi konkretne programe i projekte vezane uz osiguravanje financijskih sredstava prvenstveno za uređenje prometnica, završio je skup u Domu kulture “12. rujan” u Tršću.

Željko Malnar