1. Grobna naknada za 2007. godinu umanjena je za 1/3 godišnje naknade, koja je obračunata i naplaćena u Komunalnom društvu ” Čabranka” d.o.o. Čabar za razdoblje od 01.01.2006. do 30.04.2006. godine.

2. Prilikom uređenja grobnog mjesta molimo Vas da najmanje 15 dana prije ishodite odobrenje, a temeljem članka 39. Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čabra ( SN PGŽ 05/03).

3. Ukoliko dođe do promjene korisnika grobnog mjesta dostavite nam Rješenje o nasljeđivanju ili izjavu o promjeni.

Za sva pojašnjenja možete nas kontaktirati na tel. 051/821-642.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti grada Čabra