Prema informacijama DP Elektroprimorje Rijeka , Pogon Skrad, danas 03. listopada 2007. godine bit će bez električne energije mjesto Opajki u vremenu od 9,00 – 13,00 sati!