Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u prosvjeti, kulturi i športu, kao i programa udruga građana koje djeluju na području Grada Čabra, za 2008. godinu.
Natječaj možete preuzeti ovdje.
Pristupnicu možete preuzeti ovdje.