Prema informacijama DP Elektroprimorje Rijeka , Pogon Skrad, danas 09. listopada 2007. godine bit će bez električne energije na području Čabra naselje Župani u vremenu od 9,00 – 14,00 sati te na području Prezida mjesto Opajki u vremenu od 9,00 – 13,00 sati!