PETAK, 09. studenog 2007.

11,00 – prijam ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Branka Vukelića , dipl. ing. i drugih gostiju u prostorijama Poglavarstva grada Čabra

12,00 ” 12,30 – obilazak rekonstruirane ceste Čabar- Hrvatsko

12,30 – prigodno otvorenje rekonstruirane ceste ispred tvornice “Lož Metalpres” Plešce

14,00 – otvorenje proizvodnih pogona “Finvest Corp-a” PC 1 Gerovo

14,30 – predizborni skup HDZ-a, Dom kulture Gerovo