Podjelom pohvalnica i zahvalnica istaknutim pojedincima završena je zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća grada Čabra.
Gradonačelnik Marijan Filipović i predstojnik Ureda grada Zvonimir Lipovac uručili su Snežani Žurga, Bruni Brovetu i Goranu Ožboltu pohvalnice za postignute rezultate na međunarodnim športskim natjecanjima i doprinosu u promociji grada Čabra; “Čabranskim tamburašima”, Združenom puhačkom orkestru grada Čabra i Vrbovskog i Goranu Majetiću za glazbeno i kulturno-zabavno stvaralaštvo; Vjekoslavu Klepcu za inovativni rad u gospodarstvu; Tomislavu Miheliću za doprinos u organizaciji natjecanja brdskih auto utrka u segmentu vatrogastva te Dobrivoju Štimcu za doprinos u izgradnji Vatrogasnog doma u Gerovu. Zahvalnice su uručene Zdravku Gašparcu, Josipu Kuzele i Miroslavu Klariću za doprinos u radu Udruga i razvoju mjesta Plešce; Ljiljani Čop, Blaženku Ožboltu i Stevanu Ostojiću za dugogodišnji humanitarni rad i višestruko darivanje krvi te Draganu Kataliniću za pomoć u radu i doprinos u razvoju mjesta Gerovo.

Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2008. godini “težak” oko 4 milijuna kuna te Proračun grada Čabra za 2008. godinu u iznosu od 17.3500 kuna, prihvaćeni su uz manje primjedbe koje su se uglavnom odnosile na obrazloženje pojedinih proračunskih stavaka i aktivnosti na razini Mjesnih odbora.

“Violi” iz Delnica kao najpovoljnijem ponuditelju dana je koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova za narednih pet godina, a ista je i do sada pružala navedene usluge na čabarskom području. Sintija Žurga imenovana je za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar, dana je prethodna suglasnost na izmjene akata vrtića te usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Čabra.

Marijan Filipović gradonačelnik Čabra u prigodnom obraćanju prisutnima među kojima su se nalazi i članovi Gradskog poglavarstva i predsjednici Mjesnih odbora iskazao je zadovoljstvo radom i suradnjom u proteklim mjesecima a posebice iskazanim zajedništvom u realizaciji konkretnih programa. Dosadašnji uspjesi nisu rezultat rada samo gradske vlasti nego i svih subjekata, gospodarstva i poduzetništva koji su uzeli aktivno učešće u spomenutim aktivnostima. Zoranin Kuzele predsjednik Gradskog vijeća zahvalio je vijećnicima na aktivnom radu proteklih mjeseci i njima i njihovim obiteljima poželio sretne i blagoslovljene Božićno novogodišnje blagdane.

Detalj iz sjednice

Željko Malnar