Članovi Udruge za zdravi život “Trbuhovica” iz Prezida bili su sudionici stručne radionice koju je organizirao Zavod za očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa “Jezerski hram” u Gorenjem Jezeru kod Cerknice u Sloveniji. U toj je zgradi napravljen najljepši i najveći reljef kraškog Cerkniškog jezera, česta meta učenika, studenata ali i turista. Tema rasprave bila je “Vrednovanje porječja rijeke Ljubljanice”. Da podsjetimo – Prvi izvor rijeke Ljubljanice je u Trbuhovici kod Prezida na Hrvatskoj strani. Radi se o ponornici koja u Prezidu izvire i ponire da bi se ponovno pojavila u Vrhniki u Sloveniji kao izvor Ljubljanice. Udruga istoga imena kao i izvor “Trbuhovica” u Prezidu ukljućena je u Zajednički program za susjedstvo Slovenije – Madžarske – Hrvatske kao Interreg IIIA u Sloveniji Interreg IIIB s većinskim financiranjem iz fondova Europske unije.

Tridesetak zainteresiranih okupilo se u prostoru Jezerski hram gdje im je Polona Pagon iz Nacionalnog instituta za biologiju predstavila ekoturizam u okviru projekta “Alpska jezera”, Matej Križić govorio je o ugroženoj kraškoj špilji “Križna jama” desetak kilometara udaljena od Prezida a dr. Danijel Vrhovšek upoznao je prositne kako se priroda dijelom sama skrbi o pročišćavanju oborinskih, otpadnih i fekalnih voda. Vrlo zanimlnjiva predavanja i dva sata su brzo prošla.

Predavanja su bila popraćena mnogim slikovnim prilozima na video zidu a kao konačan utisak moglo bi se primijeniti zaključci sa Remsarske konvencije: “Ne mjenjajte vodni režim kroz prirodne vrijednost, ne zagađujte vode i ne ugrožavajte žive organizme”. U protivnom bi se sadašnju Ljubljanicu rijeke sa sedam imena s takvim odnosom prema kraškim vodama kao danas uskoro moglo nazvati – rijeka sedam općinskih septičkih jama.

Ekolozi na seminaru

Ž. Malnar