Okrijepljen svetim sakramentima, 19. ožujka u Zagrebu je nakon duge i teške
bolesti u 65. godini života, 47. redovništva i 40. svečeništva preminuo je o.
Dominik Marijan Kovač, član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca
konventualaca.
Misa zadušnica za o. Dominika bit će u utorak, 25. ožujka 2008. u 11 sati u
župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu. Nakon mise tijelo
o. Dominika bit će položeno u samostansku grobnicu u kapelici Svetoga Duha. Na
dan pogreba, lijes s pokojnikom bit će izložen u crkvi sv. Antuna od 9,30 sati.

O. Dominik Kovač rođen je 27. listopada 1943. godine u mjestu Plešci, općina
Čabar, od oca Ivana i majke Marije rođ. Zbašnik. Privremene zavjete u Redu
franjevaca konventualaca položio je 2. kolovoza 1961., a svečane 4. listopada
1966. godine. Filozofiju i teologiju pohađao je od 1962. do 1968. u Zagrebu. Za
svećenika je zaređen 31. ožujka 1968. godine u Zagrebu.
Bio je zauzeti pastoralni radnik u vinogradu Gospodnjem. Na početku svoga
svečeništva službovao je kao župni vikar u župi sv. Blaža u Zagrebu
(1968.-1969.). Od 1969. do 1971. godine bio je upravitelj župe Uznesenja BDM na
nebo u Molvama. Kraće vrijeme 1970. godine upravlja i župom Ždala, potom župni
vikar u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovcima (1971. do 1976.), upravitelj
je župa Kukuljanovo i Škrljevo u Riječkoj nadbiskupiji (1976 do 1980.). Od 1.
rujna 1980. do 9. srpnja 2006. bio je voditelj Hrvatske katoličke misije Hanau,
odakle se vratio u domovinu.
Osim što je vršio svoju svećeničku službu marljivo se bavio novinarskim i
spisateljskim radom. Objavio je oko 1200 članaka u različitim crkvenim novinama
i časopisima. Autor je desetak knjiga s tematikom iz života svetaca, slavljima
sakramenata, pastoralnim susretima s vjernicima, hodočašćima i posjetima brojnim
svetištima te reportažama iz hrvatskih crkava i župa. U povodu 30-te godišnjice
djelovanja Hrvatske katoličke misije Hanau, Fulda, Marburg, 2001. godine
priredio je opsežno monografsko izdanje.
Rado se vraćao u svoj Gorski kotar. Bio je velik donator obnova sakralnih
objekata, ali i različitih karitativnih djelatnosti rodnoga kraja.