TRŠĆE ” “Inicirajući žene da se udruže u jednu skupinu, koja će djelovati na način da svaka ponaosob bude sudionikom kreiranja jednog novog pokretačkog duha i stvaranja, stvarno sam naišla na veliki odaziv žena svih životnih dobi, njihovih želja i mogućnosti da pokažu i dokažu što one mogu, žele i hoće u poboljšanju aktivnosti njih samih kao i želji da pokažu društvu i zajednici da su one prisutne ovdje i sada i da mogu kroz razne oblike rada pokazati ne samo sebi već svima da u njima postoji nešto više od same riječi žena”, rekla je Vazma Malnar u ime Inicijativnog odbora, otvarajući osnivačku skupštinu Udruge žena “Goransko srce” Čabar 2008. kojoj je u dvorani doma kulture “12. rujan” u Tršću prisustvovao zavidan broj žena, predstavnika vlasti, političkih stranaka i srodnih udruga. I nastavila: “Mislim da su ciljevi naše udruge predstaviti ženu na jedan poseban i drugačiji način, a sposobnost žena ovog kraja već je toliko puta bila dokazana da jednostavno ne možemo posumnjati u činjenicu da mi žene možemo biti nositelji tradicija i svih vrijednosti naše baštine, pa Vas stoga molim da nas podržite u našim dobrim namjerama i ciljevima da budemo zajedno jedan veliki pozitivni pokazatelj prema svima koji gaje iste tendencije i vrednote prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. ”

Nakon izbora radnog predsjedništva u sastavu Ana Malnar Janeš, Sanja Arh Fućak i Vazma Malnar, isto je preuzelo vođenje osnivačke skupštine kojoj je prisustvovalo tridesetak delegata. Nakon usvajanja statuta i odluka vezanih uz postupak registracije nove udruge, za predsjednicu iste izabrana je Ana Malnar Janeš, za dopredsjednicu Sanja Arh Fućak a za preostale članove Upravnog odbora Vazma Malnar, Eni Ožbolt i Željka Volf. U Nadzroni su odbor izabrane Josipa Malnar, Nevenka Zbašnik i Miljenka Šoštarić, a u Stegovni sud Antica Vukušić, Marija Starčević i Ivanka Reljac. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora za tajnika Udruge izabrana je Vazma Malnar, a za blagajnika Eni Ožbolt.

Prisutnima su riječi čestitki uputili Zvonimir Lipovac predstojnik Ureda grada Čabra i Silvana Šebalj Mački8ć predsjednica Udruge “Katarina Zrinski” Čabar, a nakon toga za sve prisutne organiziran nje domjenak u restoranu “Petrus” u Tršću.

Željko Malnar