SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO

“GORSKI KOTAR”

P O Z I V

Pozivamo Vas na radni sastanak Slovenskog kulturnog društva “Gorski kotar” koji će se održati

u PETAK, 11. SRPNJA 2008. godine

s početkom u 19,00 sati u vijećnici grada Čabra.

Dnevni red:

1. Pregled članova društva.

2. Informacija o stipendijama i upisima na fakultet u Ljubljani.

3. Informacija o tečaju slovenskog jezika na području grada Čabra.

4. Razno.

Na sastanak i suradnju pozivamo sve zainteresirane bez obzira jeste li članovi našega društva.

Dobrodošli!

Predsjednik SKD Gorski Kotar

Bernard Godeša – Berni