Svečana sjednica u TršćuU prisutnosti brojnih gostiju i uzvanika, među kojima su bili Vladimir Cvetko i Ivica Budor iz Hrvatskog lovačkog saveza, Berislav Tulić pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo Primorsko goranske županije, Josip Malnar predsjednik Lovačkog saveza PGŽ, Robert Abramović voditelj Uprave šuma Podružnica Delnice, Željko Erent zamjenik gradonačelnika Čabra, predstavnici Zveze lovskih družin Notranjske iz Cerknice te lovačkih udruga iz Gerova, Babnog Polja, Mojstrane, Buzeta, Paga i Osilnice, u objektu Šumarije u Tršću otvorena je moderna rashladna komora za hlađenje, rasijecanje i skladištenje mesa odstrijeljene divljači. Antun Arh predsjednik Lovačkog društva “Tetrijeb” Čabar uz riječi zahvale svima koji su pomogli u realizaciji ove akcije spomenuo je: “…naše lovačko društvo koje je lovozakupnik lovišta broj VIII/110 “Crna Gora” na području Primorsko goranske županije nije moglo postupati sukladno zakonskim odredbama i propisanim veterinarsko zdravstvenim uvjetima za prihvat odstrijeljene divljači jer nije imalo vlastite hladnjače te se često odstrijeljena divljač morala voziti u pedesetak kilometara udaljene Delnice, što je bilo vezano uz povećane troškove i problem prijevoza. Zahvaljujući Programu za unapređenje lovstva Županijskog lovačkog saveza, određeni smo za jednog od nositelja projekta izgradnje i opremanja objekta za prihvat odstrijeljene divljači. S Hrvatskim šumama sklopili smo ugovor o zakupu prostora na rok od 30 godina, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 240.000,00 kn od čega na rashladnu komoru otpada 152.500,00 kn, a za građevinske radove, opremu i sitni inventar utrošeno je 87.665,00 kn. Od strane Županijskog lovačkog saveza sredstvimaPrimorsko goranske županije pokriveno je 133.846,00 kuna, Lovačko društvo “Tetrijeb” Čabar osiguralo je 18.653,00 kune, a ostalo uz pomoć Hrvatskih šuma te ostalih gospodarskih subjekata. Izgradnjom ove hladnjače riješen je veliki problem oko prihvata odstrijeljene divljači i čuvanja mesa ne samo za potrebe čabarskog Lovačkog društva već i za ostale korisnike poput Hrvatskih šuma Šumarija Tršće i Prezid.” Antun Arh je zatim prisutne upoznao i s radovima u lovištu te na izgradnjii uređenju lovno gospodarskih objekata te je tako u Prezidu kod lovačke kuće u Gredicama izgrađena pečenjara, krenuli su u uređenje lovačke kuće u Brkovom Lazu u Crnoj Gori te na uređenje lovačke kuće i pratećih objekata u Runcima. “Za ostvarenje svega toga uloženo je mnogo truda i rada, odricanja, volje i upornosti članova lovačkog društva. Ostvarili smo zavidan standard, a želja mi je da ovim putem nastavimo i dalje, da lovnogospodarskim objektima gospodarimo s dužnom pažnjom, da ih namjenski i adekvatno koristimo i brinemo o njima, jer su uložena velika sredstva,” rekao je na kraju Arh.

Josip Malnar predsjednik Lovačkog saveza Primorsko goranske županije istakao je zadovoljstvo što je uspješno okončana akcija nabave i stavljanja u funkciju tri rashladne komore, ove u Tršću te u Čavlima i na otoku Krku. Govoreći o aktivnostima Lovačkog saveza Malnar je rekao:” Tijekom prošle godine, osim izgradnje rashladnih komora, veći dio svojih aktivnosti usmjerili smo na akcijski plan izlova nepoželjnih vrsta divljači na kvarnerskim otocima, izgradnju gatera za obuku lovačkih pasa, participaciju troškova odstrela i pregleda lisica, nabavku žive divljači. Također smo sudjelovali na lovačkim sajmovima, provode se pripreme za uređenje lovačkog muzeja u Brodu na Kupi i streljane za lovno streljaštvo. Vrijednost uloženih sredstava u navedene projekte iznosi oko milijun i petso tisuća kuna. Svakako treba napomenuti da je u tijeku i izgradnja novih rashladnih komora u Novom Vinodolskom, Kastvu i Gerovu, što je posebno važno za područje bogato divljači, budući su upravo u hladnjačama postignuti higijenski uvjeti pothranjivanja većih količina divljači. Time se, što nije manje važno, zadovoljavaju i zdravstveno higijenski uvjeti koje nalaže Europska unija”.

Željko Erent zamjenik gradonačelnika Čabra pohvalio je lovce i njihov dosadašnji rad, dok je Berislav Tulić pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo Primorsko goranske županije istakao da je izgradnja rashladnih komora rezultat zajedničkog rada Županije i Lovačkog saveza, a s ukupno 10 ovakvih hladnjača približit ćemo se europskim standardima. Osvrnuo se i na problem divljači na otocima, ali i probleme koje divljač uzrokuje u pojedinim sredinama kao što su štete od medvjeda i divljih svinja. Novu rashladnu komoru u Tršću blagoslovio je velečasni Tomislav Ravnjak, župnik iz Tršća, a nakon presijecanja vrpce i razgledavanja novog objekta čabarski su se lovci zajedno s svojim gostima uputili u smjeru Milanovog Vrha gdje prisustvovali otvorenju obnovljene lovačke kuće u Runcima.

Željko Malnar