“Iako se u rad Udruženja ne uključuje svih 109 članova, nego tek jedna trećina, rad Udruženja obrtnika grada Čabra na zadovoljavajućoj je razini, a sve planirane aktivnosti uglavnom se i realiziraju” rekao je predsjednik Antun Turk na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj u ugostiteljskom objektu “Klarić” u Plešcima kojoj je prisustvovao i Željko Erent zamjenik gradonačelnika Čabra. U kraćem izvješću spomenuo je broje aktivnosti Udruženja tijekom proteklog razdoblja, a posebice sjednice strukovnih Sekcija, licenciranje obrtničkih radnji, poticanje obrtnika za ostvarivanje kreditnih sredstava za poslovnu djelatnost, povezivanje obrtnika drvne struke u cluster, organiziranje informatičkog tečaja za obrtnike, te suradnju s određenim strukturama na na razini grada i Primorsko goranske županije. Pored iskazanog nezadovoljstva s angažiranim radom članova, predsjednik Turk osvrnuo se i na nezaintereiranost građevinara za udruživanje i osnivanje clustera građevinara, slab odaziv na sjednice Sekcija te neodržavanje jednodnevne radionice za polaznike 7. i 8. razreda osnovne škole na kojoj bi bila prezentirana drvna industrija. Osmislio se program koji bi djecu poveo od nastanka drva u šumi, preko sječe i izvlačenja drvnih sortimenata do pilanske prerade i stolarskih radionica. Ista je prolongirana do iduće godine. Početkom ožujka naredne godine počinje radionica u kojoj će sudjelovati “Stolarski obrt Ožbolt”, vl. Ivana Ožbolta iz Prezida, zaposleni majstori te voditeljica Katarina Ožbolt Malnar.

Gabrijela Lipovac tajnica Udruženja upoznala je prisutne s financijskim poslovanjem Udruženja u prvih devet mjeseci ove godine uz napomenu da vlastita sredstva nisu bila dovoljna za praćenje programa “vrijednog” stotinu tisuća kuna te je zatraženo sufinanciranje od strane Hrvatske obrtničke komore. A tako će biti i naredne godine, što je vidljivo iz predstavljenog programa i financijskog plana za 2009. godinu.

Prisutni obrtnici nisu iskazali veći interes za uključivanje u raspravu po iznesenim izvješćima i programima, tek nekoliko sitnijih primjedbi Josipa Šoštarića, Boška Šimića i Marijana Šoštarića koji se osvrnuo na slab odaziv obrtnika ne samo na današnju skupštinu već i u cjelokupni rad Udruženja. Smatra da se radi o dosta ozbiljnom problemu koji iziskuje njegovo realno sagledavanja, a možda i širu raspravu kako bi se pronašao konkretan uzrok tome, dakle, radi li se o nezainteresiranosti za rad, nedovoljnoj komunikaciji ili nečemu drugome. Prisutan skupštini dogradonačelnik Željko Erent ukazao je na značaj obrtništva u razvojnim planovima grada Čabra i poželio im u narednom razdoblju još uspješniji i kvalitetniji rad.

Željko Malnar