Obavijest o javnoj raspravi:

I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Čabra

12. studenog 2008. godine Gradsko poglavarstvo grada Čabra na 61. sjednici utvrdilo je Prijedlog I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Čabra i uputilo ga na javnu raspravu.

Izmjenom se obuhvaća korekcija građevinskog područja poslovne zone K1 Gerovo, korekcija građevinskog područja poslovne zone K3 Gerovo, objedinjavanje prostornog obuhvata planiranog Turističkog i sportsko-rekreacijskog centra “JEZERO VODE”, ispravak pojmovnika iz osnovnog Plana te manje korekcije u Tekstualnom dijelu i odredbama za provođenje osnovnog Plana.

Javni uvid u Prijedlog I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Čabra organizirat će se:

od 24.11.2008. do 08.12.2008. godine

u prostorijama Gradske uprave grada Čabra, Nar. osl.2, Čabar, radnim danom od 08,00 ” 14,00 sati.

Pisana očitovanja dostavljaju se zaključno do 08. prosinca 2008. godine u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili poštom na adresu:

GRAD ČABAR (OČITOVANJE NA I. IZMJENU PP uređenja grada Čabra)
Narodnog oslobođenja 2, 51306 ČABAR

Očitovanja (primjedbe i prijedlozi) koja nisu čitko napisana i potpisana imenom i prezimenom uz naznaku adrese podnositelja, neće se uzimati u razmatranje.

Javno izlaganje održat će se 04. prosinca 2008. godine u 11.00 sati, u Čabru, Narodnog oslobođenja 2. (gradska vijećnica).