Na sjednici Izvršnog odbora Udruge privatnih šumovlasnika Čabar, održanoj 10. veljače, prihvaćen je prijedlog o prijavi i kandidiranju projekta rekonstrukcije šumske prometnice na relaciji Brinjeva Draga ” Dizmasi, u dužini od cca 2 km, a temeljem raspisanog Javnog poziva od strane Šumarske savjetodavne službe za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
U Udruzi smatraju da se radi o vrlo korisnoj akciji kojoj je cilj prometno povezivanje privatnih parcela rekonstrukcijom postojećeg kolnog puta, čime bi se uvelike olakšao pristup na privatne šumske parcele, a na opću korist svih vlasnika ili posjednika tamošnjih nekretnina, odnosno boljeg gospodarenja privatnim šumama.
Za realizaciju ostvarenja prava na navedena sredstva te za izvođenje navedenih radova, potrebito je osigurati, između ostalog, suglasnost svih posjednika za izvođenje radova na trasi prometnice. U tijeku narednih nekoliko dana svim posjednicima će na njihove adrese biti dostavljena dokumentacija, zamolba za suradnju i ovjeru suglasnosti i obrazac izjave o suglasnosti. S obzirom da Grad Čabar podržava rekonstrukciju navedene prometnice, koja se vodi kao javno dobro i činjenicu da se radi o minimalnim proširenju postojeće šumske prometnice, očekuje se i podrška svih privatnih posjednika, jer bez njihove suglasnosti projekt se neće moći realizirati, a to bi bila, smatraju u Udruzi, velika šteta za sve.
Kako se radi i o utvrđenim rokovima za dostavu Zahtjeva mole se šumoposjednici za žurnost u dostavi svojih suglasnosti, a za sve potrebite dodatne informacije moguće je obratiti se na sljedeće kontakt osobe: Marijan Mohorić, predsjednik UPŠ Čabar ( 098 448 567, 051/829 430 – šumarija Prezid, Siniša Lakota, zamjenik predsjednika ( 098 407 527, 051/822 100 ), Zvonimir Lipovac, tajnik ( 098 456 432, 051/821 042 – grad Čabar ), ili putem web stranice: www.ups-cabar.hr

Željko Malnar