Da će u naredne četiri godine biti zanimljivo pratiti sjednice Gradskog vijeća grada Čabra pokazalo se na konstituirajućoj sjednici koja, na žalost, nije okončana te slijedi nastavak u zakonskom roku. Naime, prilikom glasovanja o prijedlogu podnesenom od strane petero vijećnika za izbor predsjednika Gradskog vijeća i kandidata Zdravka Tomca, došlo je do neriješenog rezultata. Od prisutnih 14 vijećnika (nedostajao je jedan iz HDZ) “za” je bilo 7 vijećnika, pet iz Hrvatske demokratske zajednice i dva vijećnika Nezavisne liste Marijana Filipovića, a preostalih sedam vijećnika (četiri iz Socijaldemokratske partije, jedan iz Hrvatske seljačke stranke i dva iz Nezavisnih lista) bili su suzdržani. Pokazalo se da će svaki izostanak nekog od vijećnika vladajuće koalicije HDZ i NL Marijana Filipovića s osam vijećnika: Draganom Katalinićem, Zdravkom Tomcem, Silvanom Šebalj ” Mačkić, Antonom Štimcem, Irenom Andlar i Miroslavom Vrhovcem iz HDZ te Markom Habjanom i Vidoslavom Žagarom iz NL Marijana Filipovića, biti presudan kod donošenja konkretnih odluka, a to se može reći i za oporbu s njihovih sedam vijećnika: Kristijanom Rajšelom, Dragutinom Vrusom, Josipom Šoštarićem i Ivankom Križ iz SDP, Marijanom Malnarom iz HSS te Zoranom Krulićem i Ivankom Turk iz Nezavisnih lista.

Konstituirajuću sjednicu otvorila je i vodila dipl.iur. Vera Pajalić predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, koja je nakon utvrđivanja da sjednici prisustvuje 14 vijećnika od ukupno 15, upoznala prisutne s određenim zakonskim propisima i potom predložila dnevni red koji je prihvaćen. Anton Štimac je u ime Mandatnog povjerenstva iznio rezultate proteklih lokalnih izbora i sastav Gradskog vijeća. Dragutin Vrus kao najstariji vijećnik preuzeo je daljnje rukovođenje sjednicom pri čemu je izrekao nadanje da će ovaj sastav vijeća raditi zajednički za dobrobiti stanovništva i birača koji su im ukazali povjerenje. No, daljnji tijek sjednice pokazao je da ove Vrusove riječi nisu ozbiljno shvaćene ili vijećnici zajedništvo shvaćaju na neki drugi, specifičan način. Uslijedilo je davanje prisege novo izabranih vijećnika i glasovanje o sastavu Izbornog povjerenstva koje bi predložilo kandidate za predsjednika Gradskog vijeća i njegovog zamjenika. Glasovanje je završeno neodlučno, sedam vijećnika “za”, a sedam suzdržano, te isto nije moglo iznijeti prijedlog kandidata. Predsjedavajuć Dragutin Vrus na deset je minuta prekinuo sjednicu radi dostavljanja prijedloga za izbor predsjednika Gradskog vijeća od strane petero vijećnika. Na žalost, nakon pauze nastavak sjednice i prijedlog petorice vijećnika nije prošao i ponovno je glasovanje završeno sa 7:7. Sjednica je prekinuta i najavljen je njezin nastavak u zakonskom roku od 15 dana.

Spomenimo i nekoliko zanimljivosti vezanih uz sastav Gradskog vijeća Čabar. Nakon duljeg vremena četvrtinu vijeća čine članice, a šestero vijećnika je iz redova poduzetnika ili rukovoditelja gospodarskih subjekata.

Nastavak konstituirajuće sjednice zakazan je za 26. lipnja 2009. (petak) u 10,00 sati.

Željko Malnar