Željko Erent, Gradonačelnik Grada ČabraČABAR ” “Smatram za potrebnim novi sastav Gradskog vijeća grada Čabra na početku mandata upoznati s izvješćem o primopredaji izvršnih ovlasti, kako bi se na taj način svi upoznali s dosadašnjim aktivnostima i stupnjem njihove realizacije, ali i obvezama koje stoje pred nama u narednom razdoblju”, rekao je gradonačelnik Čabra Željko Erent na sjednici Gradskog vijeća u Čabru. Danom 1. lipnja kada je izvršena primopredaja vlasti utvrđeno da su dugovanja iznosila oko 2,8 milijuna kuna, na što je najviše utjecao podbačaj u ostvarivanju proračunskih prihoda od 30 posto u prvih šest mjeseci ove godine, i to prvenstveno izvornih prihoda, te povećani troškovi zimskog održavanja cesta, na što se nije moglo utjecati. Određena pojašnjenja vezano uz podneseno izvješće zatražili su vijećnici SDP-a Kristijan Rajšel, Ivanka Križ i Dragutin Vrus. Marija Janeš je obrazložila izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanju grada Čabra za proteklu godinu, uz napomenu da nije bilo značajnijih primjedbi, iako je nalaz revizije ukazao na potrebu poduzimanja određenih mjera s čime se odmah krenulo.

Željko Erent upoznao je prisutne vijećnike s prijedlogom Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Čabra, kojom se nastoji poboljšati efikasnost djelovanja iste i približiti je potrebama građana. Umjesto dodadašnja četiri upravna tijela ubuduće će djelovati samo dva i to Ured grada te Upravni odjel za poslove uprave i samouprave, a Odluka sadrži i određene novine vezano uz nove ovlasti gradonačelnika pri čemu dosadašnja prava i obveze Gradskog poglavarstva prelaze u nadležnost gradonačelnika. Erent je spomenuo da će predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća činiti Savjetodavni tim graonačelnika, i pomagati mu u radu. Obrazlažući ostvarenje proračuna grada za proteklom razdoblju Marija Janeš je spomenula da su planirani godišnji prihodi od 17,6 milijuna ostvareni u prvih šest u iznosu od 5,78 milijuna ili svega 33 posto a rashodi su iznosili 4,83 milijuna ili 26 posto. Slabije ostvarenje prihoda utjecalo je na potrebu izrade i usvajanja prvog rebalansa proračuna za 2009. godinu kojim se predviđa smanjivanje prihoda za oko 20 posto, te će umjesto postojećih 17,6 milijuna on sada iznositi 14,10 milijuna kuna, što će biti dovoljno tek za podmirenje najosnovnijih potreba, a bez vanjskih sredstava po riječima Erenta biti će teško provoditi nove aktivnosti.

Vijeće je usvojilo novi Statut Grada Čabra i Poslovnik o radu Gradskog vijeća, pozitivno se izjasnilo o radu Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar, a tijekom sjednice izabrani su članovi radnih tijela – Odbora za statutarno pravna pitanja, Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo, Odbora za malogranični promet i suradnju, Odbora za komunalnu djelatnost, Odbora za gospodarstvo i razvoj te Odbora za društvene djelatnosti. Gradsko vijeće dobilo je novo radno tijelo Odbor za turizam, a usvojena je i Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Na kraju sjednice Dragutin Vrus, Ivanka Križ, Vidoslav Žagar, dr. Krešimir Sandukčić, Josip Šoštarić i Kristijan Rajšel kroz vijećnička pitanja, prenijeli su gradonačelniku i njegovim suradnicima probleme koji tište mještane u pojedinim naseljima a uglavnom se odnose na konkretne komunalne probleme i stanje domova kulture te potrebu njihova rješavanja, a odgovor je uslijedio odmah od strane gradonačelnika Željka Erenta.

Željko Malnar